Utveckling av Färdcentralen

Tidtabell:

 • Projektet för att förnya färdtjänsten i västra Nyland påbörjades i augusti 2018.
 • Ett nätverk av utvecklarklienter grundades i december 2018.
 • Klienterna valde det finska namnet för Färdcentralen i december 2018.
 • Färdcentralens logo och första video publicerades i april 2019.
 • Tjänstens instruktion godkändes av kommunerna i västra Nyland.
 • Instruktionen för tjänsten godkändes av Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd 13.6.2019.
 • Anvisningar för klienterna bereds i samarbete med utvecklarklienterna och kommunernas äldreråd och handikappråd i september 2019.
 • Diskussioner med transportföretag i november 2019.
 • Till förmedlingstjänst valdes FCG Smart Transportation Oy i januari 2020.
 • Färdtjänsterna konkurrensutsätts under våren och sommaren 2020.
 • De första tjänsterna tas i bruk hösten 2020.
 • Målet är att hela västra Nyland tar i bruk den nya färdtjänsten före slutet av 2020.