Utveckling av Färdcentralen

Tidtabell:

  • Projektet för att förnya färdtjänsten i västra Nyland påbörjades i augusti 2018.
  • Ett nätverk av utvecklarklienter grundades i december 2018.
  • Klienterna valde det finska namnet för Färdcentralen i december 2018.
  • Färdcentralens logo och första video publicerades i april 2019.
  • Instruktionen för tjänsten godkändes av Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd 13.6.2019.
  • Anvisningar för klienterna bereds i samarbete med utvecklarklienterna och kommunernas äldreråd och handikappråd i september 2019.
  • Diskussioner med transportföretag i november 2019
  • Målet är att hela västra Nyland tar i bruk den nya färdtjänsten före slutet av 2020.