Responsens verkningar

Om du använder textmeddelande, e-post eller mobilapplikation får du alltid efter din resa en begäran att bedöma servicen. Det är frivilligt att svara. Din bedömning påverkar direkt hur chaufförerna får beställningar – Färdcentralen belönar goda chaufförer genom att ge dem mera beställningar.

Du kan ge annan kundrespons på följande sätt:

  • Ringer
  • Skicka ett textmeddelande 
  • Skicka e-post 
  • Via webbplatsen 
  • Med applikationen 


Kontaktinformation läggs till på denna sida när tjänsten startar.

Färdtjänsten utvecklas på basis av klientresponsen. Din respons är viktig!