Starten för Färdcentralen

Färdcentralen inleder sin verksamhet 2020. Pilotprojektet för den nya färdtjänsten startar våren 2020. I projektet deltar frivilliga utvecklarklienter. Efter pilotprojektet tas den nya färdtjänsten i bruk stegvis i olika områden.

Alla klienter anlitar den nuvarande färdtjänsten tills den nya färdtjänsten startar. Till klienterna skickas ett brev med anvisningar innan den nya färdtjänsten tas i bruk. Före ibruktagandet ordnas också ett informationsmöte för klienter och chaufförer i varje område.