Uppföljning av färdtjänsten

Färdtjänsten och hur den genomförs följs upp i realtid. Esbo stad och Färdcentralen svarar för anordnandet av tjänsten och uppföljningen av servicenivån.

Esbo stad ordnar fyra gånger om året en verkstad för att utveckla och följa upp den nya färdtjänsten. I verkstäderna deltar utsedda representanter för serviceproducenterna, kommunerna och klienterna. Representanterna för klienterna väljs bland utvecklarklienterna.

För färdtjänsten har det definierats en servicenivå:

  • Färdtjänsten kan användas dygnet runt varje dag året om.
  • Bilen ska anlända senast 60 minuter efter beställningen.
  • Om skjutsen har bokats i förväg ska bilen anlända vid den överenskomna tidpunkten.
  • Färdcentralens kundtjänst svarar på samtal på mindre än 60 sekunder i genomsnitt (under en uppföljningsperiod på fyra veckor).