Vem får färdtjänst?

Färdcentralen ordnar färdtjänst enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp för dig, som inte utan oskäliga svårigheter kan använda kollektivtrafiken. Den nya färdtjänsten är avsedd för invånarna i västra Nyland. Området omfattar Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, omsorgssamkommunen Karviainen (Vichtis och Högfors), Raseborg och Sjundeå.

Vid anordnandet av tjänsten följs gällande lagstiftning och de instruktioner som din hemkommun har godkänt.