Dataskydd

Vid lagring av personuppgifter iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Färdcentralen överlåter inte uppgifter vidare. Uppgifterna i klientprofilen används endast för att ordna färdtjänsten.

Färdcentralens dataskyddsbeskrivning publiceras senare på den här sidan.