Färdcentralens bilar väljs i augusti-september

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-07-2020 kl. 14.01

Förberedelserna för Färdcentralen tar ännu ett steg framåt när färdtjänstföretagen väljs. Färdtjänstföretagen, det vill säga serviceproducenterna, väljs genom en dynamisk upphandling. Under våren har företag anmält sig till leverantörsregistret, och den egentliga konkurrensutsättningen ordnas bland dem som anmält sig senast den 26 juni 2020.

En anbudsinfordran publicerades 30.6., och anbud kan lämnas in fram till måndagen den 17 augusti. Serviceproducenter för Färdcentralen Västra Nylands resor enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen väljs i augusti-september.

Färdtjänstföretag kan delta i konkurrensutsättningar genom att anmäla sina bilar som dag- eller avtalsbilar. Dagbilarna kör under morgon- och kvällsskiftet och sköter under sitt skifte endast Färdcentralens resor. Avtalsbilarna sköter de resor som dagbilarna inte hinner köra samt resor nattetid.

De bilar som väljs är stora och små handikappanpassade bilar samt herrgårdsvagnar och personbilar. I valet av bilar beaktas även specialutrustning såsom trappklättrare och lyftanordning.

Av de företag som producerar färdtjänster krävs bland annat att förarna har tillräckliga språkkunskaper. Varje förare måste åtminstone kunna finska eller svenska. Dessutom kontrolleras brottsregisterutdrag. För att få köra för Färdcentralen måste företaget uppfylla de krav som ställts i konkurrensutsättningen.

De första resorna inleds i oktober i Kyrkslätt.