Förberedelserna för Färdcentralen fortsätter med ett tillfälligt avtal

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-07-2020 kl. 14.09

Färdcentralen Västra Nylands upphandling av rese- och förmedlingsoperatör överklagades till marknadsdomstolen i januari 2020. Marknadsdomstolen gav ett avgörande i ärendet i juni 2020. Marknadsdomstolen hävde i sitt avgörande upphandlingsbeslutet gällande förmedlings- och administrationstjänster för person- och materialtransporter (förmedlingsoperatör). Marknadsdomstolens avgörande har inte vunnit laga kraft. Esbo stad kommer att ansöka om besvärstillstånd i högsta domstolen gällande avgörandet och fortsätter förberedelserna inför ibruktagandet av Färdcentralen genom ett tillfälligt avtal med FCG Smart Transportation Oy.

Marknadsdomstolens avgörande gäller endast valet av förmedlingsoperatör för Färdcentralen. Konkurrensutsättningen av färdtjänstföretag för Färdcentralen pågår fortfarande, och tanken är att färdtjänstföretagen ska väljas i början av hösten 2020.