Västra Nylands landsbygdsförvaltning

I Västra Nylands landsbygdsförvaltning medverkar Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Landsbygdsombudsmännen ansvarar för lantbrukets stödförvaltning, skördeskadevärderingar, flyghavreövervakning samt upprätthållande av djurhållarregistrets uppgifter.

Upplysningar finns på Ingås webbplats.