Organisation

De tio kommunerna i västra Nyland har avtalat om samarbete vid upphandlingen av tjänster inom Färdcentralen Västra Nyland, social- och krisjouren i västra Nyland och äldreomsorgen.

Parterna är Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Högfors och Vichtis (vård- och omsorgssamkommunen Karviainen), Lojo, Raseborg och Sjundeå.