På grund av coronaviruset har vi för att undvika smittrisk varit tvungna att avsevärt minska antalet hembesök inom social- och krisjourens krisarbete. Läs mera

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-03-2020 kl. 16.14

På grund av coronaviruset har vi för att undvika smittrisk varit tvungna att avsevärt minska antalet hembesök inom social- och krisjourens krisarbete. För närvarande gör vi huvudsakligen krisarbete per telefon. Krisarbetet fortsätter dock i övrigt så normalt som möjligt.