Vårdtjänster för äldre

Nya vårdhemstjänster i Västra Nyland togs i bruk 1.1.2020.

Principer för upphandling av vårdhem:

  • Den boende kan mera än idag välja bland vårdhemmen, oberoende av den boendes inkomster och förmögenhet.
  • Staden som beställare bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas och minimikraven på tjänsternas kvalitet. Staden betalar samma ersättning för samma tjänst till alla vårdhem. Miniminivån motsvarar de boendes behov av tjänster.
  • Vårdhemmen konkurrerar om kvalitet och god klientupplevelse.
  • Uppgifterna om vårdhemmens kvalitet och de boendes respons är lätt tillgängliga och jämförbara.
  • Staden upphandlar tjänster på både finska och svenska.
  • När vårdhemstjänsterna upphandlas, tillämpas anmälningsförfarande. Vårdhemmens anmälan om intresse gäller tillsvidare. De vårdhem som fyller stadens villkor godkänds.
  • Den boende betalar en klientavgift till staden och en hyra till vårdhemmet.
  • När boendetjänsterna upphandlas enligt den nya modellen har staden som beställare god kontroll över kostnadsutvecklingen.
  • Vårdhemmen ska uppvisa ekonomiskt och socialt samhällsansvar. 
  • Upphandlingen bereds i samarbete med kommunerna i västra Nyland. Målet är att kommunerna i fortsättningen har enhetliga servicekoncept och upphandlingsförfaranden. Varje kommun fattar emellertid självständigt besluten vid upphandlingen.