Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

Resan mot Västra Nylands gemensamma social- och hälsovårdstjänster har börjat!

Vi koncentrerar oss på att förbättra servicen

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram anknyter till beredningen av vårdreformen. Vi vill betjäna våra klienter bättre än tidigare, så vi koncentrerar oss till att börja med uttryckligen på att utveckla social- och hälsovården. Kring sommaren borde vi veta om riksdagen antar lagarna om vårdreformen. Då kan vi börja fundera på förvaltningen. 
 
I programmet deltar alla kommuner i västra Nyland: Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen, det vill säga Högfors och Vichtis. 

Tre stora helheter: vården, IKT-lösningarna och förvaltningen 

Vi har tre stora helheter under arbete som vi utvecklar tillsammans med invånarna och personalen:

  • Konceptet för framtidens social- och hälsocentral: Framtidens social- och hälsocentral erbjuder all hälso- och sjukvård, mental- och missbruksvård, socialvård och äldreomsorg på basnivå. Social- och hälsocentralen är en helhet som består av digitala tjänster, tjänster på platsen och rörliga tjänster. Den är mycket mer än en byggnad eller ett verksamhetsställe. Tjänsterna ska vara lättillgängliga och flexibelt bilda ett enhetligt servicepaket som svarar mot klientens behov.  
  • Nya digitala lösningar och IKT-lösningar för social- och hälsovården: Olika klient- och patientdatasystem i kommunerna slås samman, målet är att minska antalet system från nuvarande 36 till 22 år 2022. Vi tar också steg för att förenhetliga kommunernas informationstekniska infrastruktur. En gemensam datasjö skapar en grund för utveckling av samarbetet och möjliggör smidigare kundservice. Vi kommer att erbjuda nya digitala tjänster, såsom tjänster för distansmottagning och chatt som vår digitala klinik utvecklar. De gör det lättare och snabbare att sköta ärenden. 
  • Gemensam organisation och gemensamma verksamhetsmodeller: Något beslut att sammanslå social- och hälsovården i västra Nyland har inte fattats ännu. Vi ser först hur den nationella social- och hälsovårdsreformen avancerar under våren och sommaren. Så länge vi inte vet, koncentrerar vi oss på sådan utveckling av social- och hälsovården som är nyttig för kommunerna i västra Nyland oberoende av vad som komma skall. 

Under dessa tre huvudteman har flera projekt inletts eller kommer att inledas. Vi kommer att erbjuda dig många möjligheter att delta, mer om detta i de kommande nyhetsbreven. 

Tillsammans med invånarna och personalen

Vi håller er uppdaterade och frågar efter era synpunkter på olika saker under resans gång. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala medier.

Om programmet

Beredningen görs under ledning av kommundirektörerna i Västra Nyland. I programmets styrgrupp sitter kommunernas social- och hälsovårdsdirektörer.

Projektet för framtidens social- och hälsocentral och en strukturreform av tjänsterna (2020–2022) har beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet.

Information om vårdreformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: