Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

Resan mot Västra Nylands gemensamma social- och hälsovårdstjänster har börjat! Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå, samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) inleder planeringen av en gemensam social- och hälsocentral som ska förse invånarna med högklassiga och lättillgängliga tjänster. Samtidigt förbereder man sig på inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde.

Redan tidigare har de tio kommunerna i västra Nyland avtalat om samarbete vid upphandlingen av tjänster inom Färdcentralen, social- och krisjouren samt äldreomsorgen och boendetjänster för personer med funktionsnedsättning.

En ny social- och hälsocentral, omfattande digitala tjänster och en gemensam organisation som mål

Avsikten är att det i Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram skapas tre helheter före slutet av 2022:

  1. Koncept för Västra Nylands social- och hälsocentral, det vill säga principer för vilka tjänster social- och hälsocentralen erbjuder invånarna i området och hur det sker. Planen är att social- och hälsocentralen erbjuder samtliga tjänster inom primärvården, mental- och missbruksvården samt socialvården och tjänster för äldre på ett enkelt och smidigt sätt. Social- och hälsocentralen är en servicehelhet, vars serviceutbud omfattar digitala, fysiska och mobila tjänster – det handlar alltså inte om ett enskilt verksamhetsställe.
  2. Nya digitala lösningar och ICT-lösningar för ordnandet av social- och hälsotjänsterna.
  3. Beredskap för att sammanslå Västra Nylands social- och hälsovårdsorganisationer: Beslut om sammanslagning av organisationerna har ännu inte fattats, utan ärendet väntar bland annat på nationella beslut kring välfördsområden.

Tillsammans med invånarna och personalen

Vi håller er uppdaterade och frågar efter era synpunkter på olika saker under resans gång. Ett nyhetsbrev, visionsverkstäder och andra möjligheter att delta är på gång. Just nu kan vi inte träffas tillsammans i grupper med många deltagare men vi ordnar i stället digitala möten.

Om programmet

Beredningen görs under ledning av kommundirektörerna i Västra Nyland. I programmets styrgrupp sitter kommunernas social- och hälsovårdsdirektörer.

Projektet för framtidens social- och hälsocentral och en strukturreform av tjänsterna (2020–2022) har beviljats statsunderstöd av social- och hälsovårdsministeriet.