Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrevarkiv

Det första nyhetsbrevet publicerades 29.1.2021.

 • Nyhetsbrev, maj 2021
  • Vad önskar du av familjecentret? En invånarenkät pågår
  • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
  • Ungdomar kan nu själva påverka mentalvården för unga
  • Diskussion och närstående som bildar ett stödteam hjälper unga med lindriga depressionssymtom
 • Nyhetsbrev, april 2021
  • "Du är i fokus” – Vi betjänar för att västnylänningarna ska må bra
  • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
  • Erfarenhetsexperten är en röst ur vardagen i planeringen av familjecentren
  • Smidig tillgång till social- och hälsovård: Vi förnyar kontaktkanaler och rådgivningstjänster
  • Socialtjänsternas klientplaner förenhetligas
 • Nyhetsbrev, mars 2021
  • Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående
  • En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen
  • Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
  • Språket en röd tråd som genomsyrar allt
  • Känner du unga som är intresserade av att utveckla mentalvården?
  • Hälsningar från råden
 • Nyhetsbrev, februari 2021
  • Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård har redan över 200 medlemmar
  • Drömmarnas social- och hälsovård: Inget jäkt, fokus på klienten, på modersmålet
  • En ny tid inom mentalvården
  • Familjecentret är ett stödnätverk som ger familjen kraft
  • Mot gemensamma datasystem
 • Nyhetsbrev, januari 2021
  • I västra Nyland koncentrerar vi oss på att förbättra servicen
  • Några smakprov
  • Alla med! Anmäl dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
  • För klientens bästa: programdirektör Jutta Tikkanen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev