Social- och hälsovårdssektorns projektunderstöd för 2020 kan sökas i september

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28.6.2019 kl. 12.59

Projektunderstöd för 2020 kan sökas 1–30.9.2019. Esbo social- och hälsovårdsnämnd beviljar årligen understöd till organisationer som verkar i Esbo och vars verksamhet stöder och kompletterar tjänster som social- och hälsovårdssektorn erbjuder.

Projektunderstöden är avsedda för organisationer och samfund som gör ett betydande samhälleligt arbete och vars verksamhet stöder och kompletterar stadens strävan efter att minska skillnaderna i hälsa och välfärd.

Med understödet stöds verksamhet som skapar grundförutsättningar för ett gott liv för Esbobor och som främjar deras funktionsförmåga, hälsa och välfärd. Samtidigt kan man också stöda utvecklingen av samarbete organisationer emellan och samarbete mellan organisationer och staden.

Understödet beviljas särskilt för verksamhet som riktar sig till att integrera invandrare, att stöda föräldraskap, att stöda äldres hemmaboende, att främja barns och familjers välfärd, att förebygga bostadslöshet, att främja sysselsättning, att stöda personer som är i en sårbar ställning och att hjälpa mindre bemedlade.

Informationsmöte

Vi ordnar på ons 14.8.2019 kl. 17–18.30 ett informationsmöte om att söka projektunderstöd. Kom och hör mer om ansökningsprocessen. Kaffeservering. Vi ber vänligen representanter för organisationer och samfund att anmäla sig till mötet före 8.8. Plats: fullmäktigegårdens kafé.

Upplysningar
specialexpert Anu Tuominen, familje- och socialtjänster, anu.tuominen@esbo.fi, tfn 043 827 3429

Läs mera om Projektunderstöden

Organisationsunderstöden

Organisationsunderstöd för 2020 kan sökas 1.10–31.10.2019.

Läs mera: Organisationsunderstöden