Social- och hälsovårdstjänster under coronaviruspandemin

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
02-04-2020 kl. 13.21

Så hä betjänar vi under coronaviruspandemin:

Uppdaterat 2.6.2020 klo 16.01

Koronarådgivning och testning

 • Om du misstänker coronavirussmitta, ring Esbos coronarådgivning tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18). Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117.  
 • Alla som uppvisar symtom på coronaviruset (feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av luft/smaksinne eller diarré/magont utan annan uppenbar orsak) har möjlighet att låta testa sig. Du får instruktioner om testning per telefon.
 • SMS-tjänst för hörselskadade på Hälsostationen Samaria, tfn 043 825 1811
 • Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Anvisningar om egenvård

Kontaktuppgifter till övriga hälsovårdstjänster

Du kan komma till hälsostationerna endast med tidsbokning.

 • Tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån−fre kl. 7–18
 • Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån−fre kl. 7–18
 • Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, hälsostationen Samaria, tfn 043 825 1811
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Kontaktuppgifter till hälsostationerna: www.esbo.fi/halsostationer
 • Det finns videomottagningstider för jourhavande sjukskötare. Gå till tidsbokningen: espoo.terveytesi.fi

Mental- och missbruksvård och orostelefon  

 • Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du få hjälp hos mental- och missbruksvården mån–fre kl. 8–16, tfn 09 816 31300. Under övriga tider får du hjälp hos social- och krisjouren, tfn 09 816 42439.
 • Vår telefontjänst betjänar också i frågor som gäller tidsbokning, handledning och rådgivning i anslutning till psykisk hälsa och rusmedel mån–fre kl. 8–16, tfn 09 816 31300.
 • Tidsbokningen på webben är tills vidare ur bruk.
 • Gruppmöten och gruppfunktioner är tills vidare på paus.
 • Mental- och missbruksvård

Inom tandvården erbjuds endast brådskande vård. Tandundersökningar och annan icke-brådskande vård har skjutits upp till en senare tidpunkt. Vi screenar inte för tandreglering och inleder inte nya vårdperioder för tandreglering tills vidare.

Miljö- och hälsoskyddets kundtjänst är öppen endast med tidsbokning: Miljö- och hälsoskydd 

Den öppna rehabiliteringen betjänar i coronavirussituationen i begränsad omfattning (på finska). 

Tjänster för barn, unga och barnfamiljer

Läs den sammanfattande nyheten coronanyheter för barnfamiljer sammanställt (på finska)

På mödra- och barnrådgivningen sköter vi kontrollbesök för gravida och barn under ett år. Andra besök ordnar vi vid behov. 

Välfärdstjänsterna för barnfamiljer ger dig stöd i familjevardagen, fostran och parförhållandet:

 • Du kan lämna en kontaktbegäran på en e-blankett: www.esbo.fi/beomhjalp
 • Telefontjänsten för barnfamiljer betjänar med förlängda öppettider på tfn 09 816 23600 mån–fre kl. 8.30–15.
 • Gruppfunktionerna för barnfamiljer är tills vidare på paus.
 • Välfärdstjänster för barnfamiljer

I frågor som gäller skol- och studerandehälsovården kan du kontakta hälsovårdaren vid din egen skola eller skol- och studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänst, tfn 09 8166 1234 (mån–tors kl. 8.30–15.30, fre 8.30–14.00). Chatten TerkkariChat är öppen mån–tors kl. 8.30–15.30, fre 8.30–14.00.  Skol- och studerandehälsovårdens verksamhet sommaren 2020

Inom barnskyddet betjänar vi normalt: Barnskydd 

Den icke-brådskande verksamheten inom tal- och ergoterapi för barn samt barnpsykologtjänster minskas. Vi håller så många möten som möjligt via distansarbetsredskap och per telefon. 
Coronavirusets inverkan på verksamheten inom habiliteringstjänsterna för barn

Äldreomsorg

 • Rådgivningstelefonen för Seniorrådgivningen Nestor betjänar med förlängda öppettider mån–fre kl. 8–16, tfn 09 816 33 333. Seniorrådgivningen Nestor ger råd till exempel om hur du ordnar inköp av mat, om du inte får hjälp med det genom ditt eget stödnätverk.
 • Servicecentralerna för seniorer är stängda.
 • Det är förbjudet att besöka vårdhem och sjukhus. Man kan besöka avdelningen för vård i livets slutskede, men man måste komma överens om saken på förhand.
 • Coronavirusets inverkan på seniorernas vardag: tips och svar på vanliga frågor
 • Äldreomsorg
 • Esbo sjukhus


Funktionshinderservice

 • Rådgivningstelefonen för funktionshinderservicen betjänar mån–fre kl. 9–11 och 12–14, tfn 09 816 45285.
 • Dagcentralerna för personer med funktionsnedsättning har stängts.
 • Det är förbjudet att besöka boendeenheter.
 • Skolorna ordnar enligt behov närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
 • Egna anvisningar har publicerats för dem som använder personlig assistans och för närståendevårdare
 • Läs mer om förändringar i funktionshinderservicen under undantagsförhållanden
 • Funktionshinderservice
   

Socialtjänster för vuxna

Invandrartjänster

 

Information om alla stadens tjänster:www.esbo.fi/coronaviruset