Sök nytt understöd för att starta och utveckla konst som hobby

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
4.4.2018 kl. 16.14

Nu kan man för första gången söka Esbo stads projektunderstöd för att starta och utveckla konst som hobby. Understödet är avsett för kulturaktörer, samfund, grupper och privatpersoner för hobbyverksamhet som beaktar tillgängligheten ekonomiskt och geografiskt sett, familjernas vardag och bakgrund samt mångahanda inlärningssätt.

Hobbyverksamheten ska fokusera på konstens innehåll och kursledaren ska ha sakkunskap i konstarten i fråga. Det är också bra om deltagarna kan delta i utvecklingen av verksamheten. Understöd beviljas i första hand för projekt i de storområden där utbudet av sådan hobbyverksamhet är knappt.

– Syftet med det nya understödet är att stödja meningsfulla aktiviteter med fokus på konst och kultur runtom i Esbo. Hobbyverksamheten kan ta sig många former: den kan till exempel vara lägerverksamhet för skolelever under loven, pop up-program för hela familjen eller en konstkurs för vuxna. Ansökningar för projekt där flera aktörer samarbetar är också välkomna, berättar specialsakkunnig Katja Koskela.

Ansökningstiden för Esbo stads projektunderstöd för kulturverksamhet började 3.4 och slutar 31.8 kl. 15.45. Kulturens understödsklinik serverar råd och struvor för dem som funderar på att lämna in en ansökan på Sellobibliotekets scen måndag 23.4 kl. 15–18. Man behöver inte anmäla sig till evenemanget.

Läs mer.

Robotverkstad i Lilla Aurora