Som ny invånare i ett Esbo centrum under förändring – trivsel och lugn

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-08-2020 kl. 8.15

Aleksi Rikkinen, som nyligen flyttat till Esbo centrum, är nöjd med sitt nya bostadsområde. I Esbo centrum betonas områdets kompakta storlek samt tjänsternas närhet. Förnyelserna och förbättringen av centrets allmänna karaktär gör Rikkinens nya hemort och dess bekvämligheter ännu bättre.

Aleksi Rikkinen arbetar inom byggbranschen som arbetsplatschef i ett markanläggningsföretag. Han flyttade i slutet av februari till ett av de nya moderna höghusen vid järnvägsstationen i Esbo centrum. Den 28-årige Rikkinen har varit glad över sitt val och har trivts bra i sin nya ägarbostad.

Esbo centrums närområden är från förut bekanta för Rikkinen, och arbetet har hjälpt honom bekanta sig med området ännu mer. Därför var Rikkinen inte oroad över att flytta till centrumet under ombyggnad. Till centrumet drogs Rikkinen av närheten av tjänsterna samt områdets framtida nya karaktär.

Rikkinen berättar att hans nya hemort är en mycket lugn plats att bo i. “När jag var ung hade Esbo centrum ett helt annat slags rykte. Nu är det väldigt lugnt här och en helt annan slags stämning”, summerar Rikkinen.

Närområdena blir bekanta på elsparkcykel

Esbo centrums kompakta storlek har gjort det lätt att åka de korta sträckorna på elsparkcykeln som Rikkinen nyligen köpte åt sig själv. “Sparkcykeln är ett mycket praktiskt fordon för åkturer runt Esbo centrum där jag får se närområdena”, berättar Rikkinen. Efter att batteriet laddats en gång, kan man åka 20 kilometer, vilket räcker till flera rundor runt centret.

Dessutom nämner Rikkinen att elsparkcykeln hjälpt honom hitta nya friluftsområden även i Ladusveds samt Esbo centralparks områden. Elsparkcyklar har blivit allt vanligare i Esbo gatubild under de senaste åren.

På bilden står Aleksi Rikkinen på sin bostads innegård med sin elsparkcykel.
Elsparkcykeln är ett praktiskt fordon för Rikkinen att röra sig i närområdena. Foto: Wilhelmina Paananen.

Tjänsterna finns nära

Rikkinen är nöjd med tjänsternas tillgänglighet i det nya bostadsområdet. “Tjänsterna är redan nu bra i Esbo centrum. Allt man behöver till vardags finns alldeles nära”, berättar Rikkinen.

Kollektivtrafikens tåg- och bussförbindelser ligger praktiskt i närheten av Rikkinens bostad. Butiksbesöken kan uträttas i Entresse eller Espoontori, vilka båda ligger bara en liten väg bort, på gångavstånd.

Esbo centrums nya epok

Esbo centrum ska få ny karaktär i framtiden. Det kompletta ombygget förvandlar det gamla ämbetscentret till ett modernt och trivsamt område med bostäder och arbetsplatser som begränsas av parken och det nya torget med sina konstverk. På området byggs nya bostadshus samt affärs- och kontorslokaler.

Dessutom ska området bli ännu mer tillgängligt i framtiden tack vare den planerade stadsbanan samt det aktuella projektet för det så kallade En timmes tåget.

Rikkinen väntar ivrigt på att Esbo centrums allmänna karaktär ska förbättras. De nya parkerna och andra faktorer som ökar trivseln gör bostadsområdet och dess bekvämligheter ännu bättre.

Illustration på Esbo centrums förnyande uttryck.

Esbo centrum förnyas. Det före detta ämbetscentrumet blir ett modernt köpcentrum och ett allt trivsammare bostads- och arbetsplatsområde. Illustration: Arkitektbyrå Anttila & Rusanen.