Stadens årsberättelse delades ut till alla Esbobor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11.3.2019 kl. 16.04

Tidningen Espoo Esbo delades ut i hemmen på lördag 9.3. Som bilaga till tidningen kom en aktuell berättelse om stadens verksamhet.

I Esbo lämnade man för ett år sedan bort publiceringen av en traditionell årsberättelse som endast når fram till en liten grupp mottagare. I stället vill staden rapportera om verksamheten till alla skattebetalare. I publikationen har man sammanställt axplock från året och viktiga ekonomiska nyckeltal.

”Berättelsen om Esbo skapas tillsammans med invånarna, företagen och samfunden och därför tycker vi att det är viktigt att även dela resultaten från arbetet med alla Esbobor”, säger kommunikationsdirektör Satu Tyry-Salo.
”Vi testade detta sätt i fjol och samlade in respons från kommuninvånarna. Utifrån responsen som vi fick kommer vi att fortsätta i samma spår i år.”

Officiellt rapporteras stadens verksamhet i verksamhetsberättelsen som stadsstyrelsen godkänner i samband med bokslutet i mars och fullmäktige senast i slutet av juni.

Publikationen Hetkiä Espoosta 2018 innehåller en sammanfattning på svenska och publikationen finns även i en engelskspråkig version.

Hetkiä Espoosta 2018

Moments from Espoo 2018