Stadsdirektörens innovationstävling startade i Esbo

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
06-04-2021 kl. 10.10

Skippa videon

Stadsdirektörens innovationstävling i Esbo ordnas i år för tionde gången. Till äran av jubileumsåret öppnas tävlingen nu också för företag, då den tidigare endast varit öppen för stadens personal. Anmälan till tävlingen pågår 6.4–24.5.2021

Tävlingen är öppen för Esbo stads anställda och arbetsteam med samarbetspartner samt företag i Esbo. Företagets FO-nummer ska vara registrerat i Esbo.

I tävlingen söker vi innovationer och idéer som förbättrar tjänsterna för Esboborna och utvecklar verksamhetssätten enligt Berättelsen om Esbo.

Speciellt uppmärksammas sådana förnyelser som ställer kunder och kommunbor i fokus – i egenskap av personer som får bättre service eller till och med som samarbetspartner för utvecklingsarbetet. Syftet med tävlingen är att synliggöra det kontinuerliga, innovativa utvecklingsarbete som görs i Esbo.

Laatukeskus väljer finalisterna

Esbo stad ordnar tävlingen tillsammans med Laatukeskus. Experter från Laatukeskus bedömer ansökningarna och väljer finalisterna som går vidare till följande skede. Senare bedömer Esbo stads jury ansökningarna som går till finalen.

Det lönar sig att fylla i ansökningsformuläret omsorgsfullt. Också en person som inte känner till sammanhanget ska få en tydlig bild av innovationen och kunna bedöma dess kvalitet och innovationsvärde utifrån ansökan. Vi ger information om tävlingen vid ett webbinarium på Teams 8.4.2021 kl. 15–16 (på finska). Webbinariet ger konkreta tips för att göra ansökningen. Inspelningen av webbinariet

Ansökningarna deltar utan någon separat ansökan i Laatukeskus nationella tävling Quality Innovation Award. Vinnarna i den tävlingen är också med i en internationell tävling.

Teman, serier, pris och bedömningskriterier

I tävlingen 2021 efterlyses invånar- och kundorienterade innovationer med två teman:

 • En ekonomiskt hållbar stad
 • Från coronaepidemin till hållbar utveckling.

Mer information om teman

Det finns två serier:

 1. Innovationer. Nya innovationer som redan bevisligen löser problem effektivt eller produktivt.
 2. Potentiella innovationer. Nya innovationer som ännu är i utvecklingsskedet och som har potential att lösa problem effektivt eller produktivt.

Flera innovationer kan belönas. I serien Innovationer får vinnaren eller vinnarna 5 000 euro var. I serien Potentiella innovationer belönas vinnaren eller vinnarna med 3 000 euro var. I båda serierna delas dessutom enligt övervägande ut hedersomnämnanden värda 500 euro.

Bedömningskriterierna för ansökningarna

Ansökningsformulär och anvisningar

Tävlingsansökan (på finska)

Anvisning för att fylla i ansökan (på finska)

Läs anvisningarna omsorgsfullt. Du kan fylla i ansökan i flera delar. Spara din halvfärdiga ansökan genom att klicka på ”Spara och fortsätt senare” i nedre kanten av formuläret. Systemet frågar då efter din e-postadress. Du får en länk per e-post för att fortsätta fylla i ansökan.

Laatukeskus Quality Innovation Award (på finska)

Tidtabell för tävlingen 2021

 • Tävlingstid: 6–24.5.2021 
 • Information vid webbinarium på Teams: 8.4.2021 kl. 15–16 (på finska; webbinariet ger konkreta tips för att göra ansökningen; inspelningen av webbinariet)
 • Laatukeskus bedömer ansökningarna före 30.6.2021.
 • Alla deltagare meddelas om deras förslag går vidare till finalen eller inte: 30.6.2021
 • Finalisterna presenterar sina innovationer kort för stadens ledning i augusti eller i början av september (tidtabellen preciseras senare).
 • Esbo stads bedömningsteam samlas 6.9.2021.
 • Ett förslag om vinnarna och hedersomnämnandena presenteras för stadsdirektören i början av september och för stadens ledningsgrupp i mitten av september (tidtabellen preciseras senare).
 • Prisutdelning i oktober (tidtabellen preciseras senare).
 • Vinnarna i den nationella kvalitetsinnovationstävlingen som Laatukeskus ordnar (Quality Innovation Award) tilldelas pris 11.11.2021. 

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats tillsammans med Laatukeskus sedan 2012.

Mer information

 • Frågor som gäller att fylla i tävlingsansökan: Minna Huomo, Laatukeskus, tfn 0400 230 756 eller e-post minna.huomo@laatukeskus.fi
 • Allmän information om tävlingen: Marianne Julkunen, serviceutvecklingsenheten, koncernförvaltningen, Esbo stad, tfn 040 5548 3606 eller marianne.julkunen@esbo.fi