Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Esbobornas hus

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-02-2020 kl. 16.11

Det gamla ämbetscentrumet omvandlas i framtiden till ett modernt och trivsamt bostads- och arbetsplatsområde. En viktig del av Esbo centrum som förnyas är Esbobornas hus som vid sidan av andra lokaler kommer att ha omfattande tjänster för invånarna. Projektet gick framåt en bit när stadsstyrelsen beslutade godkänna behovsutredningen för Esbobornas hus vid sitt möte den 10 februari. 

Esbobornas hus.

”Esbobornas hus blir en allaktivitetsbyggnad som betjänar stadsbor. Huset kommer att ha ett servicetorg där det är lätt att sköta ärenden. Enligt planerna kommer huset också att ha lokaler för beslutsfattande och invånarsamarbete samt arbetslokaler för stadens personal. Dessutom reserveras plats för kultur och kommersiella tjänster ", berättar tekniska direktören Olli Isotalo

Genom att tjänsterna för invånare, beslutsfattandet och stadens förvaltning placeras i samma lokaler vill man nå en smidigare växelverkan mellan förtroendevalda, invånare och stadens tjänstemän.  

Det bästa alternativet söks i en projekttävling 

Enligt planerna ska Esbobornas hus placeras vid Kyrkträskvägen på de nuvarande ämbetshusens plats. Enligt den nuvarande tidtabellen kan byggandet inledas 2023. Då skulle byggnaden kunna tas i bruk 2026.  Byggnadens planerade omfattning är cirka 36 000 kvadratmeter, varav de lokaler som staden behöver upptar cirka 27 000 kvadratmeter.  

Nästa steg är att bereda en projekttävling om Esbobornas hus. Genom tävlingen söker man en lösning som bäst lämpar sig för stadsbilden och som är kostnadseffektiv. Kostnaderna och finansieringsmodellen för projektet preciseras senare. I detta skede beräknas kostnaderna för huset uppgå till cirka 85 miljoner euro. Projektplanen kommer att föreläggas fullmäktige för godkännande. 

Esbo centrum är stadens hjärta som förnyas 

I Esbo centrum förenas utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster som utvecklas och kulturell mångfald. Att liva upp ämbetscentrumet är ett av de viktigaste målen för utvecklingen av Esbo centrum. I och med förnyelserna ökar också möjligheterna till bostadsbyggande på området betydligt när tomter blir lediga i stationens omgivning. På det tidigare ämbetshusområdets plats är det till exempel möjligt att bygga hem för omkring 1 200 invånare.  Till det nya bostadsområdet i Södrikängen flyttar dessutom cirka 1 000 nya invånare under de närmaste åren. 

Interiör av Esbobornas hus.

Illustrationer: Arkitekter Anttila & Rusanen