Stipendium till Greta Muuri, en konstnär i början av sin karriär

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29.1.2018 kl. 11.32

Greta Muuri, som beviljats Esbos arbetsstipendium för en yrkeskonstnär, skapar experimentell och känsloväckande textilkonst och ställer ut den på allmänna platser.

Esbo stads kulturnämnd beviljade i december ett arbetsstipendium för en yrkeskonstnär för år 2018 till Greta Muuri (f. 1985). Muuri är en textilkonstnär och konstmagister som bor och arbetar i Mankans i Esbo. Muuri beskriver sin konst som experimentell textilkonst som ska spränga gränser och väcka känslor. Verken som placeras på allmänna platser enligt Muuris arbetsplan hämtar inspiration från olika strömningar inom konsten och från sin omgivning. Kulturnämnden ansåg att arbetsplanen var uppfinningsrik och nyskapande. Muuri främjar också värderingar kring en hållbar utveckling genom att utnyttja begagnade textilier som sitt material.

Året inleds med anskaffning av återvinningstextilier och verken ställs ut under senhösten.

— Som konstnär är jag först i början av min karriär. Stipendiet ger mig en fantastisk möjlighet att arbeta som konstnär på heltid. Jag väntar mig att det här året för med sig utmaningar, professionell utveckling och nya partnerskap för samarbete. Jag vill lyfta fram textilkonst i Finland och i framtiden även utomlands, berättar Muuri.

Muuri, som växte upp i Björneborg, studerade textilkonst vid universitetet i Rovaniemi. Det var konsten som lockade henne från norr ner till Esbo: hon hittade ett tilltalande ämne för en pro gradu-avhandling och en praktikplats via Esbo moderna konstmuseum EMMA och därefter arbete som assistent hos Tapio Wirkkala Rut Bryk-stiftelsen.

— När jag flyttade från Rovaniemi till Hagalund, kände jag mig genast hemma i det naturnära Hagalund. Allt ligger inom promenadavstånd. På EMMA blev jag imponerad av utställningarna och av själva lokalen. Det är alldeles säkert att konst jag sett där har inspirerat mitt arbete.

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär beviljas årligen en konstnär

Arbetsstipendiet för en yrkeskonstnär är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oavsett konstart och det beviljas för en konstnär för ett år i taget. Stipendiet är 1 692,45 euro i månaden. För år 2018 söktes stipendiet av 17 konstnärer. Kriterierna för bedömning av ansökningar är arbetsplanens konstnärliga kvalitet, den sökandes professionella meriter och stadens ökade dragningskraft som resultat av det konstnärliga arbetet.

Greta Muuri

Greta Muuri ja kauluspaidat