Studentfesten i Esbo 29.8 inställs - en streamad fest kan ordnas för höstens IB-studenter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-08-2020 kl. 12.45

Studentfesten 29.8 ordnas inte i Esbos gymnasier. Studentfesten skulle ordnas för de studerande som avlagt sin examen våren 2020, men på grund av den rådande coronavirussituationen har gymnasieutbildningens ledningsgrupp på Esbo stad beslutat att ställa in festen. 

Det är möjligt att ordna en streamad fest för IB-studenter som får sin examen i höst. Mer information om ordnande av distansfest får studerandena från det egna gymnasiet.


Som ett tillägg till texten 21.8.2020
 

Coronavirussituationen i Esbo har försämrats. Därför har gymnasieutbildningens ledningsgrupp, som består av rektorerna i stadens finsk- och svenskspråkiga gymnasier, beslutat att studentfesten 29.8 för vårens 2020 studenter inhiberas. Beslutet om att inhibera den gemensamma festen fattades med stöd av stadens hälsomyndigheters rekommendation. Studentfesten inhiberades på grund av säkerhetsskäl och potentiell smittorisk. Vi inser och beklagar de konsekvenser beslutet föranleder, men en gemensam fest kan under dessa förhållanden inte ordnas på ett tryggt sätt. En stor del av förra vårens studenter deltar i höstens studentskrivningar, eftersom de har möjlighet att avgiftsfritt ta om en del av proven. Vi vill skydda alla som deltar i studentskrivningarna.  

Tredje årets studerande övergår till distansundervisning från och med 1.9.2020 för en period på tre veckor. Utvärderingsveckan i slutet av september planeras att anordnas som närundervisning, likaså höstens studentskrivningar.  

Om coronaläget kräver det har gymnasierna beredskap att övergå till omfattande distansundervisning. Undervisningsarrangemang under kommande perioder planeras och anpassas efter rådande förhållanden, så att alla årskurser har möjlighet att delta i närundervisning.  

Harri Rinta-aho 

Tapio Erma 

Barbro Högström