Svara på en kundenkät om servicetorget i Iso Omena – du kan vinna ett presentkort

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-09-2020 kl. 10.16

Servicetorget i Iso Omena samlar in kundrespons för att utveckla sin verksamhet. Hösten 2020 utförs kundenkäten på grund av coronavirussituationen i huvudsak som webbenkät. Hjälp oss att bli bättre och berätta vad du tycker om våra tjänster – samtidigt kan du delta i utlottning av presentkort till S-gruppens affärer.

Du kan svara på enkäten via den här länken.

Om du inte kan svara på enkäten på webben kan du svara på en pappersblankett på servicetorget. Du hittar blanketter intill ordningsvakternas informationsdisk. Lämna den ifyllda blanketten i den gula lådan.

Enkäten besvaras helt anonymt. Om du vill delta i utlottningen ska du skriva din e-postadress eller ditt telefonnummer i slutet av enkäten. Vi kan inte koppla kontaktuppgifterna till svaren och kontaktuppgifterna raderas omedelbart efter utlottningen. Bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut två presentkort värda 25 euro var till S-gruppens affärer.

Enkäten är öppen 14.9–19.10.2020. Vi sammanställer en rapport och meddelar om resultaten senare i år.

Dataskyddsbeskrivning (pdf, 145 Kt).