Svara på enkäten: Behöver du hjälp med att använda webbtjänster?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
01-06-2021 kl. 10.21

I Esbo tycker vi att det är av största vikt att var och en kan uträtta ärenden i stadens tjänster också på webben och vid behov utan egen utrustning. Om du har svårigheter med att uträtta ärenden på webben kan du få hjälp med det, så kallat digitalt stöd.

Tillsammans med Vanda stad utvecklar vi multilokalt digitalt stöd som kan erbjudas på webben, per telefon och ansikte mot ansikte. Multilokalitet innebär att stöd erbjuds förutom på webben också per telefon och ansikte mot ansikte.

Vi har öppnat en enkät för Esbo- och Vandabor där vi kartlägger kommuninvånarnas digitala färdigheter, behoven av digitalt stöd, användningen av e-tjänster och kännedomen om digitalt stöd.

Du kan svara på enkäten

  • på webben på din egen dator, smarttelefon eller tablett
  • på servicepunktens kunddator – under förhandsröstningen, det vill säga fram till 8.6.2021 endast i Mattby och Kalajärvi, därefter också på andra servicepunkter
  • på en pappersblankett som du får på våra servicepunkter och som du kan fylla i hemma om du vill.

Vi skickar också enkäter per post genom slumpmässigt urval till 1 500 Esbobor och 1 500 Vandabor. Svarsspråken är finska, svenska, engelska, ryska, estniska, somaliska och arabiska.

Enkäten är anonym, så du kan inte identifieras utifrån svaren. Svarstiden går ut 27.6.2021. Om du vill delta i utlottningen av kulturbiljetter, lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten – de kopplas inte ihop med dina svar.

Esbos och Vandas gemensamma multilokala projekt för digitalt stöd får finansiering av finansministeriet.

Mer information

Laura Hakala, projektkoordinator, Esbo stad
Laura2.hakala@esbo.fi
tfn 040 639 4322