Svara på enkäten om svenskspråkig social- och hälsovård

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-12-2019 kl. 11.30

Invånarenkät om svenskspråkig social- och hälsovård

Vi utvecklar stadens svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster och vill höra vad invånarna anser om den svenska servicen i dag.

Fyll i vår invånarenkät och påverka hur vi organiserar servicen i framtiden!

Läs mer om enkäten och påverka!
www.esbo.fi/invanarenkat