Symtom vid dålig inneluft i en skola i Esbo minskade med hjälp av luftrenare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-06-2016 kl. 13.06

Det går att minska symptom vid dålig inneluft med luftrenare. Detta visar det preliminära resultatet av en enkät. Utredningen om verkningen av luftrening på symtom utförs av stadens affärsverk Esbo lokaler och Genano Ab, som tillverkar luftrenare. Undersökningen omfattar några skolhus i staden.

Högstadieeleverna i Tiistilän koulu i Distby och deras lärare tillfrågades innan luftrenarna installerades om symtom som kunde bero på dålig inneluft. Enkäten om symtom upprepades efter att luftrenarna installerats i mars 2016. Frågan kommer att ställas på nytt varannan eller var tredje månad. De första resultaten av undersökningen visar att symtomen hade minskat betydligt efter att luftrenarna hade installerats.

”Typiska symtom vid dålig inneluft är allergiska symtom, såsom täppt näsa, hosta och irriterade ögon. Vid dålig inneluft förekommer emellertid också mera svårdiagnostiserade symtom, såsom koncentrationssvårigheter och trötthet. Resultatet visar att båda sorternas symptom minskade efter att luftrenarna installerats” säger verkställande direktör Jaakko Salminen på Genano Ab.

Första gången svarade 300 elever och lärare. Skolan i Distby i Mattby har 700 lågstadie- och högstadieelever samt 70 anställda.

Frågan ställdes också för jämförelsens skull i två andra, stora skolor i Esbo som inte har problem med inneluften. Eleverna och lärarna i Distby har färre symtom än tidigare och känner sig lika friska som i jämförelseskolorna.

Luftrenarna är inte någon permanent lösning i Distby eller i någon annan skola heller.

”Vi installerar luftrenare för att snabbt kunna reagera på dålig inneluft, men vi renoverar byggnaderna så fort som planerna, finansieringen och husets användning medger. I Distby inleds renoveringen när sommarlovet börjar”, säger byggherrechef Reijo Yrjölä vid Esbo lokaler.

Staden upphandlade användning av luftrenare 2015 och träffade ett ramavtal med Genano Ab och två andra företag. Luftrening är ett viktigt redskap i arsenalen mot de ökande inneluftproblemen. Ramavtalet gäller till 2019. Genano Ab och Esbo stad har samarbetat inom luftrening flera år.

Kontaktuppgifter:

Byggherrechef Reijo Yrjölä, Esbo lokaler, tfn 050 599 4076
reijo.yrjola@esbo.fi

Forskningschef Jaakko Mentunen, Esbo lokaler, tfn 050 598 6878
jaakko.mentunen@esbo.fi

Verkställande direktör Jaakko Salminen, Genano Ab, tfn 050 599 5000
jaakko.salminen@genano.fi

www.genano.fi