Ta ställning till missbrukssituationen i din stad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-04-2016 kl. 15.29

Hur upplever du missbrukssituationen i huvudstadsregionen för tillfället? Är du orolig för missbruk och borde man snabbare ingripa i olägenheter till följd av det? Eller företräder du en allt friare attityd till rusmedel och olägenheterna med dem?

Genom att på Esbo webbplats besvaraförfrågan om rusmedelssituationen kan du berätta om dina iakttagelser i Esbo. Du kan också berätta din åsikt om hur förebyggande missbrukararbete i fortsättningen borde inriktas och hurdana metoder man borde använda för att minska olägenheterna och problemen med rusmedel.

Förfrågan är öppen den 4–30 april 2016 och den besvaras anonymt och konfidentiellt. Resultaten används vid utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna. Bland alla som besvarat lottas dessutom ut inträdesbiljetter till utvalda objekt. Ansvarig för insamlingen och behandlingen av information är enheten för förebyggande psykisk hälsovård och/eller missbrukararbete i respektive stad.

Förfrågan genomförs som en del av städernas PAKKA-verksamhet. Pakka är en social modell för förebyggande rusmedelsarbete med hjälp av vilken man försöker minska skador och olägenheter till följd av alkohol, rökning och penningspel på lokal nivå.

Besvara förfrågan


Mer information:

Martti Marila
ledande socialarbetare
tfn 050 381 0296
martti.marila@espoo.fi