Tandvård i Mattby som köptjänst, mer omfattande öppettider för stadens egna tandkliniker

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26.9.2018 kl. 8.00

Tandvården i Mattby storområde ordnas som köptjänst från våren 2019. Stadens tandkliniker ska få mer omfattande öppettider.

  • Esbo stad börjar köpa tandvårdstjänsterna i Mattby storområde av privata företag. Tjänsteproducenterna förutsätts ha hinderfria tjänster som är lätta att nå.
  • Invånarna i Mattby kan också besöka de övriga tandklinikerna vid Esbo stad. Stadens tandkliniker betjänar alla Esbobor, som dessutom alltid kan välja vilken tandklinik de vill använda i samband med att de bokar tid. I dag besöker var tredje kund en tandklinik utanför det egna bostadsområdet.
  • På stora tandklinikerna utvidgas öppettider i början av 2019.
  • Alla barn och unga under 18 år kommer också i fortsättningen att få vård vid Esbo stads tandkliniker.
  • Tandvården för barn under skolåldern utvecklas tillsamman med barnrådgivningen.

Flexibel service och valfrihet

Öppettider på standens stora tandkliniker skja utvidgas från början av 2019 så att det ska finnas kvällstider fram till kl. 20 varje vecka. Dessutom beredas ett försök med servicesedlar. Servicesedeln skulle ge invånarna ännu mer frihet att välja var de vill få sin tandvård.

– ”Invånarna önskar mer omfattande öppettider och tjänster som ligger invid goda förbindelser. Det här förslaget skulle ge oss en möjlighet att utvidga våra öppettider, bevara tjänsterna i Mattby storområde och erbjuda en ännu mer flexibel service”, säger hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

Tandkliniken i Mattby på Mattsgatan stänger då staden avstår från hälsostationsbyggnaden. Tandklinikens personal övergår till att arbeta vid stadens övriga tandkliniker. Hälsostationen flyttar till servicetorget i Iso Omena, i köpcentrets tredje våning, i början av 2019.

Upplysningar

Beslutet av social- och hälsovårdsnämnden 25.9.2018 (på finska)
Munhälsovården och tandklinikerna: www.esbo.fi/tandvard