Teija Pikkarainen är Årets brobyggare i Esbo

8.11.2017 kl. 10.15

Esbo domkyrkas vaktmästare Teija Pikkarainen har valts till Årets brobyggare i Esbo av nämnden Svenska rum. Pikkarainen, som nominerades av flera personer, tilldelades priset igår kväll.

I motiveringarna till Teija Pikkarainens nominering lyftes fram att hon alltid haft en positiv inställning till det svenska språket. Hon har en uttalad vilja att betjäna församlingsmedlemmarna och sköta samarbetet med de anställda i Esbo svenska församling på svenska. Hon talar alltid svenska då det behövs och bidrar med positiv attityd över språkgränserna.

Priset för Årets brobyggare har delats ut årligen sedan år 2000. Priset delas ut till en person, ett företag eller förening som ger god service på svenska trots att modersmålet är annat.

Teija Pikkarainen är Årets brobyggare 2017 i Esbo.