Teknisk direktör Olli Isotalo: Spårjokern främjar en hållbar stadsutveckling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-05-2019 kl. 10.36

Snabbspårvägen Spårjokern tros ha en betydande positiv inverkan på stadsutvecklingen och livskraften i Esbo. Spårjokern möjliggör nya bostäder för 22 000 Esbobor och 20 000 nya arbetsplatser. Esbo stadsfullmäktige godkände den specificerade projektplanen för Spårjokern den 29 april 2019.

Havainnekuva: Raide-Jokerin asema Leppävaarassa

Spårjokerns hållplats i Alberga. Illustration: Spårjokern.

”Spårjokern fortsätter på ett hållbart sätt den tillväxtutveckling i Esbo som inleddes med metron”, säger Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo.

Befolkningsantalet i Esbo växer fortsättningsvis snabbt, men även markanvändningen har utvecklats snabbare än förutspått. I praktiken syns detta som nya bostadshus, lokaler, tjänster och hotell samt en ökning av köpcentrens kundsiffror.

Enligt Isotalo kan det baserat på de erfarenheter som fåtts längs med Västmetron förväntas en volymökning inom utvecklingen av markanvändningen även i närheten av Spårjokern. 2018 överskreds bostadsproduktionsmålet i Esbo och samma utveckling fortsätter även i år. Spårjokern tar dessutom på ett miljövänligt sätt tjänster, arbetsplatser och hobbyer till invånarnas närhet.

”En nätverksstruktur som bygger på spårvägstrafik främjar en hållbar tillväxt för staden såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt, när tjänsterna, arbetsplatserna och boendet är belägna nära goda kollektivtrafiksförbindelser”, betonar Isotalo.

En attraktivare stad med spårvägar

Den nya snabbspårlinjen kopplar samman de viktigaste arbetsplatsområdena inom teknologibranschen i Esbo; Kägeludden, Otnäs och Alberga. Spårjokern förenar även Västmetron och järnvägen vid Esbo huvudjärnvägsstation i Alberga. Från Spårjokerns ändhållplats i Kägeludden finns en spårförbindelse ända till flygplatsen. Bytesmöjlighet mellan metron och snabbspårvägen finns även i Otnäs.

Spårjokern har stärkt förnyelsen av Otnäs och Kägeludden som växer in i varandra. I området, som är viktigt för inte bara Esbos utan hela Finlands konkurrenskraft, finns huvudkontor för flera stora börsbolag och Aalto-universitetets internationellt ansedda vetenskaps- och forskningscampus. I Kägeludden utvecklas ett unikt havsnära centrum med bostads-, kontors- och hotelltorn.

Spårjokern har även påskyndat byggandet av helt nya områden. I Vermoängen i Alberga slogs 2018 alla tiders rekord för antalet byggstarter. Vermoängens nya bostadsområde ligger längs Spårjokerns linjedragning.