Till Sommaröarna i Esbo planeras ett nytt vinteruppläggningsområde för båtar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.5.2018 kl. 9.00

Till Skataängen på Sommaröarna i Esbo planeras ett nytt vinteruppläggningsområde för cirka 550 båtar. Programmet för deltagande och bedömning gällande området finns till påseende 14.5–12.6.2018. 

Planeringsområdet ligger på Svinö som hör till Sommaröarna. Området omfattar markområdet mellan Skatavägen och Skatanourit samt Svinö båthamn. Vinteruppläggningsområdet på Skataängen är avsett för över 6,5 meter långa eller över 1 200 kg tunga båtar som är svåra att transportera. Enligt den preliminära planen kan det byggas uppläggningsplatser för cirka 550 båtar på Skataängen. De största båtarna ska placeras i hamnområdet.

Utvecklingen av vinteruppläggningen av båtar har att göra med behovet att förtäta och intensifiera markanvändningen inom metrozonen och att utnyttja det värde som stränderna har inom bostadsproduktionen. Esbo växer och förtätas och i synnerhet på stränderna konkurrerar olika slags markanvändningsbehov om samma områden.

Vinteruppläggningen av båtar har granskats som en helhet i Esbo

Utredningen om vinteruppläggningen av båtar som Esbo stad beställde kom fram till att utrymme för vinteruppläggning av stora båtar kan befrias i de nuvarande hamnarna genom att flytta vinteruppläggningen av båtar som är lätta att transportera längre bort från strandområdena. Nya vinteruppläggningsområden har planerats i Käringbacken och Kurtby.  Utöver de nuvarande vinteruppläggningsområdena måste det utvecklas nya vinteruppläggningsområden nära stranden. Skataängen ingår i denna helhetslösning.

Ett invånarmöte om planerna hålls den 22 maj

Om planerna för Skataängen hålls ett informations- och diskussionsmöte tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.30 i auditoriet i gymnasieskolan Kaitaan lukio (adr. Ivisnäsvägen 1). Ingen anmälan behövs. Bildmaterial om den allmänna planen finns i slutet av programmet för deltagande och bedömning. Detaljplanekartan upprättas i planförslagsskedet.

Skataängen

Tilläggsinformation:
Områdesarkitekt Mervi Hokkanen, tfn 043 824 6862
Detaljplaneingenjör Aila Harmaajärvi, tfn 046 877 2134