Tillfälliga trafikarrangemang på Finnovägen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-05-2021 kl. 11.00

Trafiken på Finnovägen mellan Estländarporten och Estmalmsvägen flyttas till en tillfällig rutt 25.5.2021. Den 500 meter långa sträckan av Finnovägen stängs för fordonstrafik. Gatans sträckning flyttas till den nya Esboleden natten mot tisdag.

Finnoontien tilapäiset liikennejärjestelyt

Gång- och cykelbanan vid den nuvarande Finnovägen förblir i bruk.  Busshållplatsen mot Västerleden flyttas ner till den nya Esboleden, dit man går via den nya förlängningen av Estmalmsvägen.

Om några veckor utvidgas de tillfälliga arrangemangen söderut så att korsningen med trafikljus vid Ängsbrinken stängs. Man kan ta sig till Ängsbrinken via följande korsning med trafikljus och via Finnodalsvägen.

Trafikarrangemangen mellan Ängsbrinken och Bolarskogsvägen är en del av en mer omfattande planering av huvudgator mellan Västerleden och Ring III. Entreprenaden började sommaren 2020 och blir klar hösten 2021. Byggherre är stadsteknikcentralen och entreprenör GRK Infra Oy.