Träffpunkten stöder välbefinnandet bland inflyttade

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
4.2.2019 kl. 13.59

Träffpunkten, som ligger på servicetorget i Iso Omena, fick en ny värd och en ny verksamhetsform sommaren 2018. Tidigare var Träffpunkten en del av KulturEsbos konst- och kulturlokaler, men nu är den en mötesplats för invandrare och stadsbibliotekets team för kundtjänster, som hjälper invandrarna att integrera sig.

Eller egentligen talar teamet inte om invandrare, utan om inflyttade. På så sätt vill teamet understryka att vem som helst som flyttat till Finland från ett annat land kan ställas inför utmaningar – oberoende av om man kommit till Finland som asylsökande eller på grund av jobb, studier eller familj.

– Också EU-medborgare kan behöva hjälp med till exempel hur man gör för att söka jobb eller ansöka om stadens bostad. Språket och byråkratin är obekanta och alla blanketter finns inte ens på engelska, konstaterar kundserviceteamets ledare, biblioteksrådgivare Carola Snell.

Lätta på hjärtat och rensa huvudet

De offentliga biblioteken har fått en allt större roll inom integrationen i och med att antalet invånare med utländsk bakgrund har ökat. Esbo stadsbibliotek har tagit en aktiv roll i det arbetet – hela 16 procent av stadens invånare har ju utländska modersmål.

Bibliotekets invandrararbete bygger på bibliotekslagen, som stadgar att en av bibliotekets uppgifter är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Arbetet bygger på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

– Förutom att bjuda på litteratur vill vi också betjäna invandrarna utifrån vad de behöver i sin vardag, understryker Sunniva Drake, ansvarig för stadsbibliotekets invandrararbete.

– Vårt arbete är förebyggande: vi hjälper våra kunder att lätta på hjärtat och rensa huvudet, och på så sätt bli av med stress. Det här bidrar till människornas välbefinnande och hjälper dem att klara sig självständigt, säger Carola Snäll.

Modellen lämpar sig utmärkt just för servicetorget i Iso Omena, som redan har många tjänster med låg tröskel. Också andra myndigheter, som inte har en möjlighet att själva ge handledning, hänvisar sina kunder till servicetorget. Precis intill Träffpunkten ligger bland annat en av stadens servicepunkter och folkpensionsanstalten FPA, med vilka ett samarbete pågår. Ibland kan bibliotekspersonalen kila över för att ställa en fråga om en paragraf de inte känner till och ibland kan grannarna be om akut tolkningshjälp.

Tydliga gränser: kulturtolk, inte advokat

I sin kundtjänst följer biblioteket tydliga gränser: de anställda hjälper sina kunder att förstå hur man sköter ärenden med myndigheter, vad de olika blanketterna betyder och med vilken instans det är bäst att använda webbtjänster och till vilken det är bättre att ringa. Det är inte tillräckligt att tolka orden i språket, utan man måste också tolka och förklara kulturen. Till och med tyskar kan i början bli chockerade av det finländska sättet att gå rakt på sak.

Däremot ger personalen ingen juridisk eller medicinsk rådgivning eller officiell kontakttolkning.

– Vi hjälper till med att fylla i ansökningar om uppehållstillstånd, ansökningar till FPA och stadens skolansökningar. Vi kan berätta hur man söker jobb i Finland eller hjälpa till med att boka en läkartid. Vi kan förklara vad som står i beslutspapper på ett språk som våra kunder förstår – men om det sedan behövs råd av en jurist, så hänvisar vi kunden till en sådan, berättar Snell.

Fortfarande plats för lite konst

Konst och kultur på Träffpunkten är inte totalt förvisade till historien. Fortfarande pryds väggarna av konstverk under kortare utställningar på några veckor. Utställningarna handlar ofta om kulturmöten. Fokus ligger dock i dag på rådgivning i hur man sköter ärenden och på annan utbildningsverksamhet som speciellt riktar sig till inflyttade.

– I lokalen finns ofta tiotals människor och många har barnen med sig. Därför är det helt enkelt inte säkert att placera konst annat än på väggarna, säger Snell.

Under skolornas sportlov, sommarlov och höstlov ordnar KulturEsbo olika slags läger för barn och unga i Träffpunkten.

Rådgivningen för inflyttade betjänar på servicetorget i Iso Omena, Träffpunkten, varje torsdag kl. 11–17. Betjäning på svenska, finska, engelska, arabiska och dari, hjälplig turkiska och tigrinja (som talas i Eritrea). Ofta finns också någon som talar somaliska och ibland ryska.