Trafikarrangemang vid byggplatsen för Stensviks metrocentrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-11-2020 kl. 11.15

Länsiväylän alitus Ruukinmäestä

Vägporten under Västerleden för gång- och cykeltrafik, Stenbruksstigen, stängs onsdag 11.11.2020 kl. 14. Därefter finns två alternativ: längs gång- och cykelbanan Bruksbacken, förbi hundrastplatsen och via en ny vägport till Gamla Jorvasvägen, eller längs gång- och cykelbanan över Västerleden via Bruksbron.