Tvåtusen personer besökte servicetorget för sysselsättning i Esbo 2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-01-2020 kl. 10.21

Experterna på servicetorget för sysselsättning erbjuder kommuninvånarna hjälp med att skriva cv, ger råd om hur man söker jobb och överväger olika utbildningsalternativ tillsammans med kunden. Den nya tjänsten har tagits emot så väl i Esbo att servicetorget för sysselsättning utvidgar sina öppettider och får permanenta lokaler i köpcentret Iso Omena.

På servicetorget i Iso Omena har det sedan mars i fjol funnits ett serviceställe för arbets- och utbildningsfrågor. Servicestället drivs av Esbo, Helsingfors och Vanda städer och Nylands arbets- och näringsbyrå. Servicestället har öppet från måndag till torsdag kl. 10–15 på servicetorget i Iso Omena, i köpcentrets tredje våning. Vi betjänar utan tidsbokning och med låg tröskel. Vi betjänar på finska, svenska och engelska. Vår målgrupp är personer över 30 år. Tjänsterna för unga vuxna under 30 år finns vid Startpunkten i Navigatorhuset intill.

”Vår tjänst betjänar kommuninvånarnas verkliga behov. Tillsammans med kunderna finslipar vi deras cv:n och jobbsökningsdokument i skick. Vi ger tips om hur man kan söka arbete i sociala medier. Vi ger råd i frågor som gäller utbildning eller byte av bransch. Vi sköter nästan allt utom myndighetsärenden”, berättar serviceförman Sanna-Maria Paloahde från Esbo stads sysselsättningstjänster.

Också arbetsgivarna och läroanstalterna har hittat servicetorget för sysselsättning. Arbetsgivarna presenterar arbetsplatser och gör snabbintervjuer varje vecka. Läroanstalterna berättar om olika utbildningar och erbjuder studiehandledning. En gång i månaden omvandlas servicetorget för sysselsättning till en rekryteringsmarknad. Då får vi besök av flera arbetsgivare och läroanstalter inom en viss bransch. På våren ordnar vi rekryteringsmarknader till exempel inom handeln, IKT-branschen och logistikbranschen.

På våren utvidgas servicen när servicetorget för sysselsättning gör popup-besök till köpcentren Sello och Ainoa samt till det nya servicetorget i Kalajärvi. ”Vi har för avsikt att skapa en tjänst vid goda trafikförbindelser som är lätt att besöka. Mattby och Alberga är naturliga ställen där människor möts och vi strävar efter att etablera vår verksamhet i de här områdena", berättar servicechef Merja Kyllönen från Esbo stads sysselsättningstjänster.

Työllisyyden palvelutori

Kontaktpersoner

Merja Kyllönen
servicechef
tfn 043 825 7992
merja.kyllonen@esbo.fi 

Sanna-Maria Paloahde
serviceförman
tfn 043 826 8448
sanna-maria.paloahde@esbo.fi

Mer information och länkar

Servicetorget för sysselsättning riktar sig till personer över 30 år som söker jobb eller utbildning. Vi ger dig goda råd och nya synvinklar. Servicestället har öppet från måndag till torsdag kl. 10–15 på servicetorget i Iso Omena, i köpcentrets tredje våning. Du kan besöka oss utan tidsbokning.
www.esbo.fi/servicetorgetförsysselsättning

Servicetorget är ett koncept för offentliga tjänster som utvecklats i Esbo. Målet är att göra det lättare för kommuninvånarna att uträtta sina dagliga ärenden och erbjuda de centrala tjänsterna på ett ställe. På servicetorget i Iso Omena finns bibliotek, servicepunkt, ungdomstjänster, servicetorget för sysselsättning, mödra- och barnrådgivning, hälsostation, mental- och missbruksvård, FPA och HUS laboratorium och bilddiagnostik samt grupp- och möteslokaler. På servicetorget i Kalajärvi finns bibliotek, mödra- och barnrådgivning, hälsostation, servicepunkt, tandklinik samt grupp- och möteslokaler.
www.esbo.fi/servicetorg