Understöd för att starta konst som hobby är nu öppen för ansökan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.6.2019 kl. 20.51

Understödet är avsett för kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner för konsthobbyverksamhet där man beaktar den ekonomiska och geografiska tillgängligheten, familjernas vardag samt olika bakgrund och många inlärningssätt.

Konstinnehållen ska utgöra kärnan för hobbyverksamheten och ledaren ska ha sakkunskaper om ifrågavarande konstart. Dessutom är önskemålet att även målgruppen kan delta i att planera och utveckla hobbyverksamheten inom projekten. Understöd beviljas i första hand för projekt som allokeras till de storområden där utbudet av konsthobbyverksamhet är knappt.

Syftet med det nya understödet är att stödja meningsfulla aktiviteter med fokus på konst och kultur i olika områden i Esbo. Hobbyaktiviteter kan uppfattas på många olika sätt: det kan till exempel vara aktiviteter under skollov för skolbarn, popupp-program för hela familjen eller en konstkurs för vuxna. Även olika aktörers samarbetsansökningar är välkomna.

Ansökningstiden började den 4 februari 2019.

En konsthobby erbjuder meningsfulla aktiviteter även för människor i arbetsför ålder

I början av 2019 handledde textilkonstnär Greta Muuri ett kollektivt konstprojekt vid Finno arbets- och lärcenter. Klienterna inom rehabiliterande arbetsverksamhet planerade och tillverkade en ryamatta som grupparbete i handarbetsverkstaden. Utöver Muuri deltog arbets- och lärcentrets arbetshandledare i handledningen av arbetet. Den färdiga ryamattan skänktes till servicecentret i Sökö.

För att fira det slutförda gemensamma projektet gjordes ett besök till Utställningscentret WeeGee och Esbo moderna konstmuseum EMMA. Deltagarna fick samtidigt information om kulturtjänsterna i Esbo och staden fick värdefull respons som kan användas i utvecklingen av verksamheten i framtiden.

Suomenojan työjaoppimiskeskus 2018 Kuva Olli Häkämies

På bilden knyter klienterna vid Finno arbets- och lärcenter samt handledarna Greta Muuri, Svetlana Kortsomkina och Emma Karjalahti ryamattan. Bild Olli Häkämies 

Projekt- och utvecklingsunderstöd
Kulturnämndens principer för understöd från den 1 januari 2019 (pdf, 488 Kt) 

Förfrågningar

specialsakkunnig Katja Koskela, resultatenheten för kultur
kulttuuriavustukset@espoo.fi eller tfn 043 827 1080