Undervisning på distans – undantagsarrangemangen fungerar smidigt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-03-2020 kl. 18.00

En stor del av eleverna i grundskolan har övergått till hemmastudier. En hel del nytt att ta till sig på en kort tid både för elever, lärare och vårdnadshavare. De första dagarna på distans har ändå gått bra.

I enlighet med regeringens linjedragningar i början av veckan har en stor del av grundskoleeleverna övergått till distansstudier. Inom den grundläggande utbildningen i Esbo stad har antalet elever som deltagit i närundervisningen i skolan varit omkring 680. Sammanlagt finns det över 32 000 elever i Esboskolorna.

Distansstudierna har fört med sig en hel del nya och spännande saker.

Tydlighet ett måste i distansundervisning

I skolorna gick man över från en normal skolvardag till distansstudier med en snabb tidtabell. Under veckan har det varit full fart i skolorna eftersom undantagsarrangemangen krävde planering och fördjupning. Lärarna har stöttat, hjälpt och peppat sina kolleger.

"Det här är ju en helt ny situation. De senaste dagarna har ändå gått bra och eleverna har tyckt om det", säger lärare Niina Sivonen.

Sivonen undervisar i årskurs 6 i Lähderannan koulu. Hon har gett anvisningar till eleverna dagligen och undervisat dem till exempel via Zoom.

"Eleverna har varit ivriga på videosamtal, då man i samband med undervisningen ser kompisarna. Vi har haft trevliga stunder och på ett par dagar har eleverna kommit bra igång", berättar Sivonen. "Det lönar sig att vara tydlig!"

I undervisningen kan man använda elevernas egna läroböcker och digitala inlärningsmiljöer och uppgifter.

I Esbo har man gett anvisningar om att lärarna ska varje dag vara i växelverkan med sina elever. I tillägg till Zoom har lärarna använt sig av Office 365 och Googles verktyg.

Svenska Yle följde med läraren Kasper i Storängens skola under hans första dag på distans. I videon konstaterar han att undervisning i klassrummet är ändå bättre än distansstudier. Allt har ändå fungerat bra under de första dagarna.

Se Yles video här. (Länk till Yle Arenan).

Roligt att göra skoluppgifter med kompisarna

När eleverna blir frågade om vad de saknar från skolan är svaret entydigt: kompisarna. Många har varit i kontakt med vännerna digitalt, till exempel via FaceTime eller Teams. I undervisningen kommunicerar man med klasskompisarna även på distans.

"Det var roligt att göra matteuppgifter med min kompis. Jag kan rekommendera det här med att umgås via nätet. Med video känns det som om kompisen sitter bredvid mig", berättar Sofi i årskurs 3 från Jalavanpuiston koulu.

”Skolan känns tom utan eleverna”

I Esbos svenska skolor har veckan gått bra och många har redan vant sig vid de nya arrangemangen. De i personalen som jobbar kvar i skolorna konstaterar att skolbyggnaderna känns tomma utan eleverna.

Mer information:

Information om coronavirussituationen för daghem, skolor och gymnasier (nyheten uppdateras)

Regeringen har preciserat anordnandet av närundervisning i årskurserna 1-3 20.3.2020