Sommarsedeln 2021

Esbo stad betalar 300 euro till arbetsgivare som anställer unga Esbobor med sommarsedeln under 1.5–30.9.2021. Antalet arbetsdagar ska vara minst 10 och antalet arbetstimmar minst 50, antingen utan avbrott eller under flera perioder. Bidraget betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.

Sommarsedeln 2021 är till för alla unga Esbobor födda 2002–2006.

ALLA ÅRETS SOMMARSEDLAR HAR DELATS UT. 

Miniminettolönen är 350 euro för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om den sammanlagda arbetstiden är längre, ska lönen vara motsvarande större. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättningar ska betalas utöver nettolönen.

Du ska först ha ett sommarjobb, först därefter kan du ansöka om sommarsedel. Du ska själv ansöka om sommarsedeln på ett webbformulär.

Sommarsedlarna delas ut i ansökningsordning.

Anvisningar för ansökan om sommarsedel:

  1. Öppna länken på Webropol nedan (fungerar också på en smarttelefon)
  2. Fyll noggrant i alla punkter i webbformuläret
  3. Bifoga den ifyllda blanketten ”Kesätyöpaikan tiedot” eller ett arbetsavtal antingen som textfil eller bild.
  4. När du har fyllt i alla uppgifter och sänt webbformuläret, får du en bekräftelse på att du ansökt om sommarsedel i din e-post.
  5. Uppgifterna kontrolleras och sommarsedeln skickas till den e-postadress du angett mellan april och juni.

Länk till ansökan om sommarsedel i Webropol 

För mera information: Hanna Savilahti tel. 043 825 5240