Utrustning, lokaler och stöd

Ungdomstjänsterna beviljar olika typers stöd 

Ungdomsnämnden beviljar enligt prövning bidrag till ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer eller ungdomsgrupper i Esbo.

Ungdomstjänster har tre lägercentrum, två i Esbo och ett i Nummi-Pusula. De är avsedda för föreningar för barn och unga i Esbo samt för andra Esbobor och för personer utsocknes. Ungdomslokalerna i ungdomsnämndens besittning (ungdomshus, ungdomslokaler, allaktivitetshus, lägercentrum och andra särskilda lokaler) är i första hand avsedda för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet.

Sommarsedeln

Esbo stad betalar 300 euro till arbetsgivare som 1.5–30.9. för sammanlagt minst 10 arbetsdagar och minst 50 arbetstimmar i en eller flera perioder anställer 1999–2003 födda unga i Esbo med sommarsedel.

Läs mer om sommarsedeln här!