Lokaler att hyra

Ungdomslokalerna i ungdomsnämndens besittning (ungdomshus, ungdomslokaler, allaktivitetshus, lägercentrum och andra särskilda lokaler) är i första hand avsedda för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet.

Ungdomstjänsternas lokaler bokas genom webbokningssystemet. Logga in med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.

Ungdomslokaler att hyra

Esbo stad har 18 olika ungdomslokaler.

Ansökningstider för ungdomslokaler:
för säsongen 1.9–31.5 sista inlämningsdagen är 31.3
för säsongen 1.6– 31.8 sista inlämningsdagen är 31.10

Lägercentrum att hyra

Ungdomstjänster har tre lägercentrum, två i Esbo och ett i Nummi-Pusula. De är avsedda för föreningar för barn och unga i Esbo samt för andra Esbobor och för personer utsocknes. De erbjuder goda möjligheter för läger och lovverksamhet och för kurser och evenemang 

Lägercentrumen är belägna på natursköna platser vid sjöstränder.

  • Kattilaniemi är beläget vid Kattilträsk i Noux.
  • Lägercentrumet i Luk invid Luks friluftsområde vid Lukträsket. Stängd 28.2.2020 - 31.5.2021 p.g.a. renovering.
  • Lägercentrumet i Sierla är beläget vid sjön Pitkäjärvi i Nummi-Pusula. Stängd

Ansökningstider för lägercentrum:
för säsongen 1.6. – 31.5. sista inlämningsdagen är 31.10.

Också kan används. Blanketter finns på ungdomstjänsternas verksamhetsställen, servicepunkterna och på sidan www.esbo.fi/unga > Ungdomstjänsternas blanketter.

Efter ansökningstiden kan man fråga efter enskilda lediga tider hos ungdomskoordinatorn tfn 09 816 83272 eller i ungdomslokalen

För mera information: nuoriso@espoo.fi