Lokaler att hyra

Ungdomslokalerna i ungdomsnämndens besittning (ungdomshus, ungdomslokaler, allaktivitetshus, lägercentrum och andra särskilda lokaler) är i första hand avsedda för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet.

Ungdomstjänsternas lokaler bokas genom webbokningssystemet. Logga in med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.

Ungdomslokaler att hyra

Esbo stad har 18 olika ungdomslokaler.

Ansökningstider för ungdomslokaler:

för säsongen 1.9–31.5 sista inlämningsdagen är 31.3
för säsongen 1.6– 31.8 sista inlämningsdagen är 31.10

Anvisningar för dig som använder ungdomslokalen: så förhindrar vi att någon smittas eller utsätts för coronaviruset eller spridet det

I ungdomslokalerna följer vi de anvisningar och rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd THL gett om handhygien och om att förhindra droppsmitta.

På alla ungdomslokaler är det möjligt att tvätta händerna och använda handsprit.

Om någon hyr lokalen och det efteråt framkommer att någon blivit smittad eller utsatt för coronaviruset ska detta anmälas till ungdomslokalens personal så snabbt som möjligt- Gör anmälan antingen till ungdomslokalens e-postadress eller ring ungdomslokalen när den har öppet. Anmälan kan ocksä skickas till nuoriso@espoo.fi.

Det är viktigt att du anmäler saken omedelbart efter användningen så att vi kan städa lokalen grundligt så snabbt som möjligt.

Lägercentrum att hyra

Ungdomstjänster har tre lägercentrum, två i Esbo och ett i Nummi-Pusula. De är avsedda för föreningar för barn och unga i Esbo samt för andra Esbobor och för personer utsocknes. De erbjuder goda möjligheter för läger och lovverksamhet och för kurser och evenemang 

Lägercentrumen är belägna på natursköna platser vid sjöstränder.

  • Kattilaniemi är beläget vid Kattilträsk i Noux.
  • Lägercentrumet i Luk invid Luks friluftsområde vid Lukträsket. 
    Strandbastun kan bokas ända till 31.12.2020. Lägercentrumet är stängd 2021. 

Ansökningstider för lägercentrum:

för säsongen 1.6 – 31.5 sista inlämningsdagen är 31.10

Också blanketter kan används. Blanketter finns på ungdomstjänsternas verksamhetsställen, servicepunkterna och på sidan www.esbo.fi/unga > Ungdomstjänsternas blanketter.

Efter ansökningstiden kan man fråga efter enskilda lediga tider hos ungdomskoordinatorn tfn 09 816 83272 eller i ungdomslokalen

För mera information: nuoriso@espoo.fi