Utlåning av lägerutrustning

Leirivälinelainaamo

OBS! STÄNGD 18.3 -13.4.2020.

Utlåningen av lägerutrustning finns i hallen vid Esbovikens brandstation. Samarbetspartner är Esbo Scoutstöd.

Utrustningen i utlåningen är i första hand ämnad för ungdomsföreningar och -organisationer i Esbo, för idrotts- och ungdomstjänsternas egen verksamhet och för ungdomsgrupper. Det kostar inget att låna utrustning.

Den som lånar utrustning svarar för att utrustningen används korrekt och att anvisningarna följs. Den som lånar är skyldig att återlämna utrustningen inom överenskommen tid. Utrustning som inte återlämnats måste ersättas av den som lånat den. Om utrustning skadas på grund av att anvisningarna försummats eller på grund av vårdslöshet, ska låntagaren på egen bekostnad ersätta den skadade utrustningen.

Reservering av utsrustning 1.6.-31.8.2020

Reservering på förskott kan lämnas in med elektroniska blanketten (på finska) enda till 31.3.2020 klo 23:59, var efter den stängs. Efter det behandlar Esbo stad alla inlämnade ansökningar och utreder de som är på varandra. Resultatet meddelas under april månad.

Efter att reserveringen på förskott stängts öppnas den normala blanketten för reserveringen. Alla ansökningar som kommit på förskott behandlas först.

Elektroniska blanketten (ennakkovarausten hakulomake kesäkaudelle 1.6.-31.8.2020


Du kan boka utrustning med en elektronisk blankett:                                              
Elektronisk blankett för utlåning av lägerutrustning 

Lägerutrusning som kan utlånas (pdf, 6 Kt)