Ungdomsfullmäktige

Till Esbos ungdomsfullmäktige hör 40 aktiva ungdomar från Esbo som förenas av en vilja att påverka staden i frågor som gäller de unga. Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen, lyfter fram deras önskemål och berättar för beslutsfattarna vad ungdomarna tycker och tänker i aktuella frågor. Esbo ungdomsfullmäktige består av Esboungdomar i åldern 13–18 år.

Vad är ungdomsfullmäktige?

Ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som bevakar de ungas intressen och använder de ungas röst i stadens organisation.

Ungdomsfullmäktige i Esbo har närvaro- och yttranderätt i stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och i alla stadens nämnder. Ungdomsfullmäktige påverkar genom att ge utlåtanden, ta initiativ och ställningstaganden och genom att ordna evenemang. Ungdomsfullmäktige samlas en gång i månaden för ett allmänt möte där de största besluten fattas.

Ledamöterna väljs vartannat år. Alla Esboungdomar som under valåret fyller 13 till18 år kan ställa upp som kandidater och rösta i valet.

Målet med ungdomsfullmäktige är att de unga ska få veta mer om samhällsaktiviteter och medborgarnas möjligheter att påverka och bli intresserade av att följa upp olika frågor och påverka dem aktivt.

Ungdomsfullmäktige 2020 - 2021