Allmänna möten

Ungdomsfullmäktiges högsta beslutande organ är det allmänna mötet gång i månaden i Esbo stads fullmäktigesal. Föredragningslistorna och protokollen visas på webbplatsen esbo.fi. De allmänna mötena är öppna för alla som är intresserade av ungdomsfullmäktige och man kan komma och följa dem på plats.

Mötet leds av en ordförande och föredragningslistan publiceras minst tre dagar före mötet och efter mötet utarbetas ett offentligt protokoll. Föredragningslistan med möteskallelse skickas till alla ungdomsfullmäktige.

På det allmänna mötet fattas alla viktiga beslut gällande ungdomsfullmäktige. Det allmänna mötet godkänner initiativ och ställningstaganden samt väljer presidium, styrelse, områdesordföranden och representanterna i nämnderna. På det allmänna mötet beslutas om ungdomsfullmäktiges verksamhet och användningen av de egna anslagen. På det allmänna mötet berättar fullmäktigeledamöterna om aktuella ärenden på det egna ansvarsområdet.

pöytäkirja_kuva

Allmänna möten för ungdomsfullmäktige hösten 2019

Onsdag 21.8.
Torsdag 12.9.
Onsdag 23.10.
Tisdag 19.11.

Alla möten börjar klockan 17.00 i fullmäktigegården.

Föredragningslistor och mötesprotokoll