Ungdomslokaler

Esbo stads ungdomstjänster har 18 ungdomslokaler varav en, Sökö ungdomslokal, är svenskspråkig. Utbildade ungdomsledare ansvarar för verksamheten till ungdomar mellan 12-17 år.

Verksamheten innehåller till exempel öppna ungdomskvällar och klubbverksamhet. Ungdomslokalerna är trygga samlingsplatser där ungdomarna kan träffa sina vänner och vistas på sin fritid. Ungdomslokalerna är öppna främst under kvällstid och veckoslut.

Nuorten Pride -kahvila i Esbo centrum är öppen för alla 16-25-åringar.

För att delta i verksamheten behöver du ett medlemskort. Kortet är gemensamt i hela huvudstadsregionen och dessutom avgiftsfritt! Ansökningsblanketten får du från ungdomslokalerna. Du kan också läsa mer om kortet här.

Alla ungdomslokaler i Esbo (på finska)