Sökö ungdomslokal

Sökö ungdomslokal är en rusmedelsfri och trygg mötesplats i huvudsak för ungdomar i årskurs 6 till 17-åringar. Utöver detta ordnas verksamhet även för ungdomar i årskurs 3-5. Ungdomslokalen ger ungdomar möjligheten att umgås tillsammans och ledd verksamhet ordnas regelbundet: Bland annat ordnas gym-, mat- och musikklubb, samt årliga utflykter och läger. På ungdomsgården finns även ett bänd-rum + DJ utrustning.  Man kan reservera tid för sitt bänd eller annars bara spela.

Ungdomslokalens gym finns till för ungdomarna som fyllt 15 år.Gymmet kan användas under ungdomslokalens allmänna öppehållningstider. 

Spelklubb: Varje onsdag kl. 15-17 kan den som vill komma till Unkkan och spela med Unkkans speldatorer tillsammans med ungdomsledare Matsu. Anmäl dig via insta @spunkkan eller whatsapp till Matsu 040 1838 165.

Bollklubb: Varje onsdag kl. 14.30-16 spelar vi bollsporter enligt önskemål i Mattlidens gympasal. Ingen anmälan behövs, men mer info fås via insta @spunkkan eller whatsapp till Glenn 046 8771 361.

Ungdomarna har under året möjligheten att påverka verksamhetens innehåll och att delta är alltid kostnadsfritt. För att delta i verksamheten ska ungdomarna ansöka om ett medlemskort som är gemensamt för hela huvudstadsregionen. Medlemskortet är avgiftsfritt och en ansökningsblankett får du av ungdomsledarna eller via länken: http://nk.hel.fi/jassari/index.php?page=01&lang=sve

Vill du ha mera information, kontakta ungdomsledarna per telefon eller på e-posten ung@esbo.fi

Ungdomslokalens öppethållningstider hösten 2020:

Ungdomar i åk 3-6

Torsdag            14:00 - 17:00
Fredag              14:00 - 17:00

För åk 6 dessutom lördag, jämna veckor 16:00 - 20:00

Ungdomar i åk 7 till 17-åringar

Onsdag            17:00 - 20:00 

Torsdag            14:00 - 21:00
Fredag              14:00 - 22:00
Lördag              16:00 - 22:00 (jämna veckor)

Chillis (Lagstads skola), ungdomar i åk 7-9:

Onsdag och varannan torsdag (jämna veckor) 14:00-18:00. På onsdagar har vi varannan vecka matklubb (ojämna veckor) och varannan vecka filmklubb (jämna veckor). Matklubben är gratis, men det finns begränsat med platser så anmäl dig antingen via insta @spunkkan eller på plats på Chillis.

Unkkan Online

Ungdomsledarna finns på Discord på en egen kanal, UnkkanGaming (https://discord.gg/2h8XXcj)Här kan du hitta andra ungdomar att spela t.ex. CS eller Valorant med. Ungdomsledarna finns på plats dessa tider:

Tisdag kl. 14-17
Onsdag kl. 15-20
Ojämna veckors torsdagar kl. 15-20

Ungdomsledarna finns också på sociala medier (Instagram och Snapchat @spunkkan). Följ kanalerna, så har du koll på vad som händer! Ungdomsledarna kan också kontaktas direkt genom att ringa eller via whats app och e-post: 

Bettina Stenbäck, 0438252604

Kim Kärkkäinen, 0438266813

Matias Aura, 0401838165

Glenn Grip, 0468771361

E-post: fornamn.efternamn@esbo.fi

Välkommen med och påverka på din fritid!

Du kan även hitta aktiviteter för barn och unga på huvudstagsregionens gemensamma webbplats harrastushaku.fi.