Sökö ungdomslokal

Sökö ungdomslokal är en rusmedelsfri och trygg mötesplats i huvudsak för ungdomar i årskurs 6 till 17-åringar. Utöver detta ordnas verksamhet även för ungdomar i årskurs 3-5. Ungdomslokalen ger ungdomar möjligheten att umgås tillsammans och ledd verksamhet ordnas regelbundet: Bland annat ordnas gym-, mat- och musikklubb, samt årliga utflykter och läger. På ungdomsgården finns även ett bänd-rum + DJ utrustning.  Man kan reservera tid för sitt bänd eller annars bara spela.

Ungdomslokalens gym finns till för ungdomarna som fyllt 15 år.Gymmet kan användas under ungdomslokalens allmänna öppehållningstider. Gymklubb för flickor (14-17 år) ordnas varje torsdag kl. 17-18. Vi går igenom grundera till effektivt och tryggt tränande och en hälsosam livsstil.  Kontakta kim.karkkainen@esbo.fi för mer info gällande gymmet/klubben.

Ungdomarna har under året möjligheten att påverka verksamhetens innehåll och att delta är alltid kostnadsfritt. För att delta i verksamheten ska ungdomarna ansöka om ett medlemskort som är gemensamt för hela huvudstadsregionen. Medlemskortet är avgiftsfritt och en ansökningsblankett får du av ungdomsledarna eller via länken: http://nk.hel.fi/jassari/index.php?page=01&lang=sve

Vill du ha mera information, kontakta ungdomsledarna per telefon eller på e-posten ung@esbo.fi

Du hittar även unkkan på Instagram/Snapchat vid namnet Spunkkan.

Ungdomslokalens öppethållningstider hösten 2019 - våren 2020:

Ungdomar i åk 3-6
Torsdag            14:00 - 17:00
Fredag              13:30 - 17:00

För åk 6 dessutom lördag, jämna veckor 16:00 - 20:00

Ungdomar i åk 7 till 17-åringar

Onsdag            17:00 - 20:00 

Torsdag            14:00 - 21:00
Fredag              13:30 - 22:00
Lördag              16:00 - 22:00 (jämna veckor)

Chillis (Lagstads skola), ungdomar i åk 7-9:

Onsdag och varannan torsdag (ojämna veckor)  14:00-18:00
 

Sökö ungdomslokal ordnar höstlovsprogram 16-18.10. Se Esbo stads utbud här: 

Du kan även hitta aktiviteter för barn och unga på huvudstagsregionens gemensamma webbplats harrastushaku.fi.

Välkommen med och påverka på din fritid!