Unga experter deltar i skapandet av varumärket för nätverket Business Espoo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-10-2019 kl. 12.37

I fjol medförde Dash Hackathon utmärkta kontakter för företagstjänstnätverket Business Espoo. Tre av de begåvade unga experter som deltog i evenemanget har nämligen varit med om att skapa nätverkets varumärke. De unga talangerna Siddhant Gupta, Fanny Haga och Sabina Friman är skaparna bakom nätverkets grafiska anvisningar och varumärkesfotografier.

Företagstjänstnätverket Business Espoo har byggts upp i A Grid i Otnäs sedan hösten 2018. Nätverket har finslipat verksamhetens fokusområden och samarbetspraxis. Målet med att slå samman resurser är att allt bättre stödja livskraften hos företagare och företag i Esbo och grannkommunerna. Nätverket erbjuder företagstjänster som ständigt utvecklas under samma tak.

- En av våra viktigaste uppgifter är att öka kännedomen om vilka företagstjänster man kan få. Många företagare vet inte ens vilka rådgivnings- och stödtjänster man kan få helt kostnadsfritt, berättar näringschef Harri Paananen vid Esbo stad. Förutom innehållet är det också viktigt hur Business Espoo ser ut och känns. Vi har skapat en modern, sakkunnig och samtidigt lättillgänglig profil för Business Esbo. Det är fint att även unga experter i början av sin karriär har engagerats i detta arbete, säger han.

Dash Hackathon hjälper till med utvecklingen av Business Espoo

Business Espoo deltog i Europas största hackaton-evenemang inom servicedesign,  Dash Hackathon, för exakt ett år sedan i oktober. På hackatonet löste internationella studerandeteam företagsutmaningar. Omkring 25 experter från olika branscher jobbade med Business Espoos utmaning. En av dem var Siddhant Gupta, en grafisk expert från Indien och studerande vid Aalto-universitetet. Tillsammans med sitt team planerade han under Dash-veckoslutet ett förslag till Business Espoos logo och layout för webbplatsen.

- Vi blev verkligen övertygade om Siddhants kompetens och ville fortsätta samarbeta med honom även efter Dash Hackathon. I detta fall kom vi tillsammans med Siddhants team fram till en lösning där en person fortsätter arbetet på grund av det kompetensområde som nu behövs. Vi har skapat en process för staden för hur man kan vidareutveckla det som tagits fram på hackaton. Med hjälp av processen har vi möjlighet att styra idéer, team och begåvade experter som hittas på hackaton antingen till stadens process för försök eller någon annanstans i innovationsekosystemet. På så sätt strävar staden efter att bidra till att idéer omvandlas till affärsverksamhet och i bästa fall också hitta jobb för talanger som Siddhant, Sabina och Fanny, berättar projektchef Heli Hidén från Esbo stad.

Siddhant Gupta, som utexaminerats från Aalto-universitetet i höst, berättar att han med avsikt valde att lösa just Business Espoos utmaning vid Dash Hackathon. 

- Jag trodde att deltagandet i utmaningen skulle kunna ge fler möjligheter till samarbete med stadens olika aktörer, berättar Gupta. Samarbetet med nätverket var verkligen meningsfullt för den unga idérika experten. Det känns fantastiskt att Business Espoo litade på min yrkeskunskap vid planering och uppbyggande av sin visuella identitet, tackar han.
 

Business Espoo logo

Logon som skapats för Business Espoo är stilig och enkel, och den passar bra ihop med nätverksaktörernas egna varumärken. Färgvärlden som skapats för nätverket liknar också färgvärlden i aktörernas varumärken. Färgskalan i blå nyanser kompletteras av effektfärger bland annat i orange, grönt och turkost.

Varumärkesfotografierna sammanfattar de viktigaste stunderna i företagarvardagen

I Business Espoos varumärkesfotografier ville man betona nätverkets mål – att främja företagarnas och företagens livskraft. Fotografierna planerades och produceras för nätverket av fotografen Fanny Haga och art director Sabina Friman, vilka i likhet med Gupta studerat vid Aalto-universitetet.

- Företagarvardagen kan vara underbar, men också utmanande. Som företagare har du samtidigt många järn i elden från byråkratisk pappersexercis till strategiskt nätverkande. Det känns att dagens timmar inte alltid räcker, men lyckligtvis behöver man inte möta dessa utmaningar ensam. Vi tror att de viktigaste stunderna i företagarens vardag består av äkta möten mellan människor, berättar Sabina Friman, som planerat konceptet för fotograferingarna.

I Business Espoos fotografier betonas fräschhet, äkthet och entusiasm för företagarens arbete.

- Vi fotograferade på sammanlagt fem olika platser under en dag, så en noggrann planering var viktig för en lyckad produktion. Det var naturligtvis till hjälp för mig och Sabina att vi kände kunden på förhand eftersom vi varit med i teamet som vann Business Espoos utmaning på Dash Hackathon, berättar fotografen Fanny Haga. Det är fint att Dash-veckoslutet ledde till att nätverket tog kontakt ännu följande år, säger hon.

Du kan beundra fotografierna bland annat på nätverkets webbplats.

Making of Business Espoo´s brand photos

Fotografen Fanny Haga tar varumärkesfotografier för Business Espoo i Kägeludden i augusti 2019. Bild: Sabina Friman.

Business Espoo tiimiläisiä ja Siddhant Gupta

Business Espoos aktörer var nöjda med designern Siddhant Guptas arbetsinsats för nätverket. Från vänster Esbo stads näringschef Harri Paananen, Espoo Marketing Oy:s marknadsföringschef Katja Mäkelä, Siddhant Gupta, Esbo stads projektchefer Katja Hagman och Heli Hidén samt Espoo Marketing Oy:s och Business Espoo-nätverkets marknadsföringschef Sari Mäkisalo.

Mer information:

Harri Paananen, näringschef
harri.paananen@esbo.fi, tfn 043 826 7701

Sari Mäkisalo, marknadsföringschef
sari.makisalo@esbo.fi, tfn 043 827 3204

_ _

Dash-evenemanget ordnas av Aaltos entreprenörskapsförening Aaltoes (Aalto Entrepreneurship Society ry), som är Europas största och mest utvecklade entreprenörskapsgemenskap som bildats av studerande. Aaltoes ordnar olika slags evenemang och program för att främja entreprenörskap. Föreningen hjälper nya företagare att starta sin verksamhet och sporrar studerande till entreprenörskap. Utöver Dash ordnar Aaltoes bland annat Kiuas, en inkubator för startup-företag, och FallUp, Europas största entreprenörskapsevenemang för studerande.

Hackaton är ett hjälpmedel för problemlösning där en grupp människor samlar lösningar för att lösa en viss utmaning. Termen, som etablerats särskilt inom programvaruutveckling, används för att beskriva intensiv och kortvarig problemlösning.