Utbildning och fostran

Esbo erbjuder utbildningsmöjligheter för kommunbor i alla åldrar och uppmuntrar till ett livslångt lärande. Inom småbarnspedagogiken har barnen en trygg vårdplats där de får växa, lära och utvecklas. Esbos grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Aalto-universitetet erbjuder undervisning av hög kvalitet. Arbetarinstitutet möjliggör självutveckling genom ett mångsidigt kursutbud.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas både kommunalt och privat i daghem och gruppfamiljedaghem samt som familjedagvård. Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor. Esbo har elva svenskspråkiga skolor med grundläggande utbildning och ett svenskspråkigt gymnasium. Enheten Svenska bildningstjänster koordinerar också de svenskspråkiga skolelevernas eftermiddagsverksamhet samt den svenskspråkiga ungdomsverksamheten.