Kontaktuppgifter

Esbo Arbis kundtjänst

Besöksadress: Esbo Arbis/Svenska bildningstjänster kundservice (Folkhälsanhuset), Vindgränden 6, 02100 Esbo

OBS! För tillfället betjänar kundtjänsten endast per telefon och e-post pga. Covid-19 restriktioner i Folkhälsanhuset.

Kursanmälningar och faktureringsärenden: tfn 09 816 57890, måndag-torsdag kl. 10-12 och 13-15.

E-post: arbis@esbo.fi

Postadress: Esbo Arbis, PB 3560, 02070 ESBO STAD

Personal

Barbro Högström, rektor, tfn 050 351 1497

Ann-Christine Stenbacka, biträdande rektor, tfn 050 357 7202

Eva Hisinger-Jägerskiöld, planeringsansvarig lärare, tfn 040 639 3216

Åke Ryynänen, planeringsansvarig lärare, tfn 050 428 9435

Hanna Vaihinen, planeringsansvarig lärare, tfn 040 509 3203

Anette Ohlström, avdelningssekreterare, tfn 050 428 9342

Ann Sandqvist, byråsekreterare, tfn 040 639 4494 

e-post: förnamn.efternamn@esbo.fi, undantag anette.a.ohlstrom@esbo.fi

Arbis studievägledning

Behöver du hjälp med att hitta information om kurser eller vill du diskutera olika alternativ med någon? Kontakta peter.damlin@esbo.fi


Vill du veta mera allmänt om utbildningar i svenskfinland, kontakta:

Utbildningsrådgivning
tfn  0295 020 712
utbildningsrådgivning@te-byran.fi