Kontaktuppgifter

Esbo Arbis kundtjänst

Besöksadress: Esbo Arbis/Svenska bildningstjänster kundservice (Folkhälsanhuset), Vindgränden 6, 02100 Esbo

Kursanmälningar och faktureringsärenden: tfn 09 816 57890, kl. 10-12 och 13-15

E-post: arbis@esbo.fi

Postadress: Esbo Arbis, PB 3560, 02070 ESBO STAD

Personal

Barbro Högström, rektor, tfn 050 351 1497

Ann-Christine Stenbacka, biträdande rektor, tfn 050 357 7202

Sonja Andersson, planeringsansvarig lärare, tfn 043 8273278

Mariann Hilli, planeringsansvarig lärare, tfn 043 825 3630

Åke Ryynänen, planeringsansvarig lärare, tfn 050 428 9435

Anette Ohlström, avdelningssekreterare, tfn 050 428 9342

Larisza Öhman, t.f.byråsekreterare, tfn 040 505 6768

e-post: förnamn.efternamn@esbo.fi, undantag anette.a.ohlstrom@esbo.fi

Arbis studievägledning

Behöver du hjälp med att hitta information om kurser eller vill du diskutera olika alternativ med någon?

Vid Esbo Arbis betjänar dig vägledningskoordinator Peter Damlin, Vindgränden 6, Hagalund (Folkhälsanhuset), onsdagar kl 11.30-14.30. Vägledning ges under höstterminen 11.9-20.11.2019 och under vårterminen 8.1-18.3.2020.

tfn 043 825 3222
peter.damlin@esbo.fi

Vill du veta mera allmänt om utbildningar i svenskfinland, kontakta:

Utbildningsrådgivning
tfn  0295 020 712
utbildningsrådgivning@te-byran.fi