Allmän info om kurser och anmälning

Kursavgifter

Kursavgiften följer en av nämnden Svenska rum fastställd prislista som baserar sig på antalet undervisningstimmar i kursen. En undervisningstimme är 45 min. Materialavgifter debiteras separat.

För familjekurser betalar barnet 50 % av den vuxnas avgift och priset i kursprogrammet inkluderar ett barn och en vuxen.

Inträdesavgifter

Inträdesavgifter betalas kontant på plats. Du bör ändå anmäla dig i förväg.

Kursernas betalningsvillkor

Anmälningen är bindande. När du anmält dig till en kurs får du kursfakturan hem per post efter kursstarten. Betalningstiden är 21 dagar. För betalningspåminnelse tillkommer en avgift som läggs till fakturan. Obetald faktura skickas till indrivning.

Personer under 18 år anmäls av en vuxen till vilken kursfakturan också skickas. Anmälan bör göras per telefon.

Betalning med mobilapplikationer och förmånskort

Du använda dina sport- och kulturförmåner i Esbo stads servicepunkter för att betala kurser. Som betalningsmedel godkänns: Ticket Duo- och Ticket Virike-kort, Smartum Pay, ePassi och Eazybreak-mobilbetalning. Ta med fakturan och ditt identitetsbevis! Skriv ut fakturan från nätbanken om du har avtal med banken om e-fakturor.

Kurser som inte kan betalas med ovanstående betalningsmedel markeras med (s) i rubriken. Materialavgifter för kurser eller fakturor som skickats till inkasseringsbyrån kan heller inte betalas i servicepunkterna. Förmånerna är avsedda för personligt bruk och kan inte användas för att betala t.ex. familjemedlemmars kurser. 

Rabatt

Arbetslösa personer har rätt till 50 % rabatt på kursavgiften, inte på materialavgifter, förutsatt att kursen inte är en seniorkurs. Meddela då du anmäler dig att du är arbetslös. Om du anmäler dig till en kurs via internet bör du separat meddela kundtjänsten att du är berättigad till nedsatt kursavgift. Om räkningen redan har skickats kan avgiften inte längre halveras.

Visa upp ditt arbetslöshetsintyg eller skicka en kopia till arbis@esbo.fi senast 7 dagar innan kursen börjar. Arbetslöshetsintyg måste uppvisas terminsvis. Ett intyg kan skrivas ut på sidan www.te-tjanster.fi.

Befrielse från studieavgiften kan beviljas om det finns ekonomiska skäl till det enligt samma regler som ovan. Ansökan sänds till biträdande rektor. Blanketter finns att få från Arbis kundtjänst. Befrielseansökan bör göras senast 7 dagar efter det att du anmält dig till kursen.

Om du påbörjar en kurs som redan pågått halva terminen får du 50 % rabatt på kurspriset.

Kaikukortti

Kultur och fri bildning är till för alla, men alla har inte ekonomisk möjlighet att besöka museer, konserter eller ta del av kurser. För att råda bot på det, har Esbo stad tagit i bruk kortet Kaikukortti och kortet fungerar även i Esbo Arbis. Målet med Kaikukortti är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att njuta av konst och kultur.

Kaikukortti fungerar på samma sätt som ett studie- eller pensionärskort. Kortet riktar sig till dig som är klient vid ett social- och hälsovårdssamfund som är med i Kaikukortti nätverket. Du kan anmäla dig till kurserna precis som vanligt via Ilmonet eller per telefon förutsatt att det finns lediga platser. Meddela därefter du ditt eget kortnummer samt kortets sista giltighetsdag till Arbis kundtjänst.
 

Annulleringar                           

Ifall du vill annullera ditt deltagande i en kurs bör du  ringa till Arbis kundtjänst eller skicka e-post till arbis@esbo.fi  senast 7 dagar före kursens början. Deltagande kan inte avbokas genom att meddela läraren. Av dem som påbörjat en kurs debiteras hela kursavgiften. Betalda avgifter återbetalas inte.

En kurs kan inhiberas om inte det fastställda minimiantalet deltagare uppfylls. Vi meddelar anmälda personer per e-post och sms om inhiberingen.

Om läraren är förhindrad att hålla en lektion och en vikarie inte går att få, meddelar vi likaså deltagarna om inhiberingen. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Inhibering av en lektion berättigar inte till sänkt kurspris eller till ersättande lektion.

Försäkringar

Kontrollera din försäkring innan du börjar på en kurs. Varken vuxna eller minderåriga är försäkrade av institutet.

Observera att Esbo Arbis inte ansvarar inte för kläder och ägodelar som lämnas utan uppsyn på undervisningsplatserna.